Công văn 1359/GSQL-GQ2

Công văn 1359/GSQL-GQ2 năm 2015 hướng dẫn thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1359/GSQL-GQ2 2015 hướng dẫn thủ tục hải quan


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V
HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1359/GSQL-GQ2
V/v hướng dẫn thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH Kanepackage Việt Nam
(Đ/c: lô I-6-KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội)

Trả lời công văn số KPVN-16102015 ngày 16/10/2015 của Công ty TNHH Kanepackage Việt Nam vướng mắc về việc lập báo cáo quyết toán theo Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Về việc lập báo cáo quyết toán theo quy định tại Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015:

Tại biểu mẫu số 15/BCQT/GSQL, Phụ lục V, Thông tư số 38/2015/TT-BTC dẫn trên, số liệu về nguyên liệu, vật tư, thành phẩm sản xuất từ nguồn nhập khẩu được lấy theo số liệu kế toán của doanh nghiệp.

- Về thời điểm chốt tồn đầu kì:

Thời điểm để tính ngày chốt tồn nguyên vật liệu là ngày kết thúc năm tài chính (ví dụ năm tài chính của doanh nghiệp bắt đầu từ 01/10/2014-30/9/2015 thì ngày chốt tồn nguyên vật liệu là ngày 30/9/2014);

Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Thuộc tính Công văn 1359/GSQL-GQ2

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1359/GSQL-GQ2
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/11/2015
Ngày hiệu lực02/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước

Lược đồ Công văn 1359/GSQL-GQ2 2015 hướng dẫn thủ tục hải quan


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1359/GSQL-GQ2 2015 hướng dẫn thủ tục hải quan
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1359/GSQL-GQ2
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýNguyễn Nhất Kha
        Ngày ban hành02/11/2015
        Ngày hiệu lực02/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1359/GSQL-GQ2 2015 hướng dẫn thủ tục hải quan

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1359/GSQL-GQ2 2015 hướng dẫn thủ tục hải quan

             • 02/11/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 02/11/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực