Công văn 1364/GSQL-GQ2

Công văn 1364/GSQL-GQ2 năm 2019 vướng mắc thủ tục xác nhận doanh nghiệp chế xuất do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1364/GSQL-GQ2 2019 vướng mắc thủ tục xác nhận doanh nghiệp chế xuất


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1364/GSQL-GQ2
V/v vướng mắc thủ tục xác nhận DNCX

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi.

Trả lời công văn số 212/HQQNg-NV ngày 12/03/2019 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi về việc áp dụng quy định pháp luật trong quản lý hoạt động của Chi nhánh phụ thuộc của DNCX, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thẩm quyền công nhận là DNCX để được hưởng chế độ của DNCX

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 30 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/05/2018 của Chính phủ thì doanh nghiệp chế xuất được quy định trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc trong văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền trong trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Căn cứ quy định tại khoản 8 Điều 30 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/05/2018 của Chính phủ thì Chi nhánh của DNCX được áp dụng cơ chế đối với DNCX nếu đáp ứng các điều kiện tại khoản 2 Điều 30 Nghị định số 08/2018/NĐ-CP, được thành lập trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và hạch toán phụ thuộc vào DNCX.

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 28 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của chính phủ thì Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Vậy, căn cứ các quy định trên và đối chiếu với trường hợp dự án nhà máy sản xuất của Công ty TNHH Hoya Lens Việt Nam tại KCN VISIP - Quảng Ngãi thẩm quyền xác nhận thuộc Ban quản lý tại khu công nghiệp này, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi căn cứ các quy định tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP và hồ sơ thực tế của Công ty để hướng dẫn Công ty thực hiện. Trường hợp còn vướng mắc liên quan đến việc xác định áp dụng chế độ DNCX đề nghị có văn bản trao đổi với cơ quan cấp Giy chứng nhận đầu tư cho Công ty để làm rõ.

2. Về địa điểm làm thủ tục hải quan của chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 45 Luật doanh nghiệp năm 2014 thì chi nhánh, là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phn chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Căn cứ quy định tại khoản 14 Điều 4 Luật Hải quan năm 2014, Điều 5 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ về người khai hải quan là chủ hàng hóa; chủ phương tiện vận tải; người điều khiển phương tiện vận tải; đại lý làm thủ tục hải quan, người khác được chủ hàng hóa, chủ phương tiện vận tải ủy quyền thực hiện thủ tục hải quan.

Như vậy, để xác định địa điểm làm thủ tục hải quan của chi nhánh Công ty TNHH Hoya Lens Việt Nam tại Quảng Ngãi đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi căn cứ hồ sơ thực tế các quan hệ mua bán giao dịch của chi nhánh Công ty, đối chiếu các quy định nêu trên và các văn bản hướng dẫn thủ tục hải quan để hướng dẫn chi nhánh Công ty thực hiện đúng quy định.

Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH HOYA LENS Việt Nam - CN Quảng Ngãi (thay tr/l) (đ/c: Đường số 8A, KCN Việt Nam - Singapore, Sơn Tịnh, Qu
ng Ngãi);
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Đức Hùng

 

Thuộc tính Công văn 1364/GSQL-GQ2

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1364/GSQL-GQ2
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/04/2019
Ngày hiệu lực26/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 tháng trước
(20/05/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1364/GSQL-GQ2

Lược đồ Công văn 1364/GSQL-GQ2 2019 vướng mắc thủ tục xác nhận doanh nghiệp chế xuất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1364/GSQL-GQ2 2019 vướng mắc thủ tục xác nhận doanh nghiệp chế xuất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1364/GSQL-GQ2
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýTrần Đức Hùng
        Ngày ban hành26/04/2019
        Ngày hiệu lực26/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 tháng trước
        (20/05/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1364/GSQL-GQ2 2019 vướng mắc thủ tục xác nhận doanh nghiệp chế xuất

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1364/GSQL-GQ2 2019 vướng mắc thủ tục xác nhận doanh nghiệp chế xuất

            • 26/04/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/04/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực