Công văn 137/TTg-NN

Công văn 137/TTg-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Công văn 137/TTg-NN 2019 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án Thái Nguyên đã được thay thế bởi Công văn 255/TTg-NN 2019 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án Thái Nguyên và được áp dụng kể từ ngày 26/02/2019.

Nội dung toàn văn Công văn 137/TTg-NN 2019 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án Thái Nguyên


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 137/TTg-NN
V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 118/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 08 tháng 01 năm 2019 về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên quyết định chuyển mục đích sử dụng 15,7 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp như ý kiến thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn nêu trên.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu tại mục 1 theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu tại công văn trên.

3. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi và hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu tại mục 1 theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, P
TTg Trịnh Đình Dũng;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- VPCP: BTCN, PCN
Nguyễn Cao Lục, TGĐ Cổng TTĐT, Vụ CN;
- Lưu: VT,
NN (3)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Trịnh Đình Dũng

 

Thuộc tính Công văn 137/TTg-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu137/TTg-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/02/2019
Ngày hiệu lực01/02/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 tháng trước
(08/03/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 137/TTg-NN 2019 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án Thái Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 137/TTg-NN 2019 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án Thái Nguyên
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu137/TTg-NN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýTrịnh Đình Dũng
        Ngày ban hành01/02/2019
        Ngày hiệu lực01/02/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 tháng trước
        (08/03/2019)

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 137/TTg-NN 2019 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án Thái Nguyên

            Lịch sử hiệu lực Công văn 137/TTg-NN 2019 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án Thái Nguyên