Công văn 13868/BTC-TCHQ

Công văn 13868/BTC-TCHQ năm 2017 về hàng hóa nhập khẩu trước khi thông báo Danh mục miễn thuế do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 13868/BTC-TCHQ 2017 hàng hóa nhập khẩu Danh mục miễn thuế


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13868/BTC-TCHQ
V/v hàng hóa NK trước khi thông báo Danh mục miễn thuế

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty CP Chế biến thực phẩm Đà Lạt Tự Nhiên.
(Thôn Phú Trung, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng)

Bộ Tài chính nhận được công văn số 9807/VPCP-ĐMDN ngày 15/9/2017 của Văn phòng Chính phủ chuyển công văn số 02097/CV/DNF-2017 ngày 05/9/2017 của Công ty CP Chế biến thực phẩm Đà Lạt tự nhiên đề nghị miễn thuế hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định phục vụ dự án đầu tư trước khi thông báo Danh mục miễn thuế. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 39 Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ thì huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Căn cứ quy định tại khoản 11 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Điều 14 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 thì hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư được miễn thuế nhập khẩu.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 17 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì trường hợp quy định tại các khoản 11,12,13,14,15,16 và 18 Điều 16 của Luật này, người nộp thuế thực hiện thông háo hàng hóa miễn thuế dự kiến nhập khẩu với cơ quan hải quan. Thủ tục miễn thuế thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Căn cứ quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều 30 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 thì:

“1. Các trường hợp thông báo Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế gồm các hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế quy định tại Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 23, Điều 24 Nghị định này.

4. Thời gian, địa điểm thông báo Danh mục miễn thuế:

a) Chủ dự án có trách nhiệm gửi hồ sơ thông báo Danh mục miễn thuế theo quy định tại khoản 2 Điều này trước khi đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu miễn thuế đầu tiên”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty CP Chế biến thực phẩm Đà Lạt Tự Nhiên được Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 4212000608 ngày 12/3/2010 cho dự án Nhà máy chế biến thực phẩm Đà Lạt tự nhiên, đăng ký tờ khai hải quan số 101501872624/A12 ngày 11/7/2017 nhập khẩu mặt hàng Buồng máy cấp đông IQF rau củ quả để tạo tài sản cố định phục vụ dự án đầu tư “Nhà máy chế biến thực phẩm Đà Lạt tự nhiên” trước khi thông báo Danh mục miễn thuế với cơ quan hải quan, thì không đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 17 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, khoản 1 và khoản 4 Điều 30 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP, do đó không được miễn thuế nhập khẩu theo quy định.

Bộ Tài chính có ý kiến để Công ty CP Chế biến thực phẩm Đà Lạt Tự Nhiên được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- TT. Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- TT. Vũ Thị Mai (để báo cáo);
- Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam;
- Vụ CST, Vụ Pháp chế;
- Cục Hải quan tỉnh Đăk Lăk (để t/h);
- Lưu: VT, TCHQ (14 bản).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 13868/BTC-TCHQ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu13868/BTC-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/10/2017
Ngày hiệu lực16/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 13868/BTC-TCHQ

Lược đồ Công văn 13868/BTC-TCHQ 2017 hàng hóa nhập khẩu Danh mục miễn thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 13868/BTC-TCHQ 2017 hàng hóa nhập khẩu Danh mục miễn thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu13868/BTC-TCHQ
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành16/10/2017
        Ngày hiệu lực16/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 13868/BTC-TCHQ 2017 hàng hóa nhập khẩu Danh mục miễn thuế

            Lịch sử hiệu lực Công văn 13868/BTC-TCHQ 2017 hàng hóa nhập khẩu Danh mục miễn thuế

            • 16/10/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/10/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực