Công văn 14054/TCHQ-TXNK

Công văn 14054/TCHQ-TXNK năm 2014 xử lý nợ thuế đối với lô hàng gốm sứ, xuất xứ Trung Quốc do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 14054/TCHQ-TXNK năm 2014 xử lý nợ thuế lô hàng gốm sứ xuất xứ Trung Quốc


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14054/TCHQ-TXNK
V/v xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Long Phương
(Đ/c: Trang Liệt, Đồng Quan, Từ Sơn, Bắc Ninh)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 35/2014/CV-LP ngày 10/7/2014 của Công ty TNHH Long Phương đề nghị được xem xét xóa nợ thuế đối với lô hàng gốm sứ, xuất xứ Trung Quốc theo Thông báo số 214/HQHN-TGTT ngày 16/02/2009 của Cục Hải quan TP. Hà Nội. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 31 mục 2 chương III Luật Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011, đối chiếu với quy định nêu trên Tổng cục Hải quan đã có văn bản chỉ đạo Cục Hải quan TP. Hà Nội rà soát, kiểm tra, xem xét giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Long Phương theo đúng quy định của pháp luật về khiếu nại.

Căn cứ quy định tại Điều 48 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 thì: Trong thời gian giải quyết khiếu nại, khởi kiện của người nộp thuế về số tiền thuế do cơ quan quản lý thuế tính hoặc ấn định, người nộp thuế vẫn phải nộp đủ số tiền thuế, trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định tạm đình chỉ thực hiện quyết định tính thuế, quyết định ấn định thuế của cơ quan quản lý thuế; Trường hợp số tiền thuế đã nộp lớn hơn số tiền thuế được xác định theo quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan có thẩm quyền hoặc bản án, quyết định của Tòa án thì người nộp thuế được hoàn trả số tiền thuế nộp thừa và được trả tiền lãi tính trên số tiền thuế nộp thừa.

Căn cứ quy định tại Điều 92, 93 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và khoản 25, khoản 26 điều 1 Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11: Người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, nộp tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế theo quy định thì sẽ bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Long Phương biết và phối hợp với Cục Hải quan TP. Hà Nội, Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan Hà Nội (để t/h);
- Cục Hải quan Bắc Ninh (để t/h);
- Lưu: VT, TXNK-TG (Linh- 3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Thuộc tính Công văn 14054/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu14054/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/11/2014
Ngày hiệu lực24/11/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 14054/TCHQ-TXNK năm 2014 xử lý nợ thuế lô hàng gốm sứ xuất xứ Trung Quốc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 14054/TCHQ-TXNK năm 2014 xử lý nợ thuế lô hàng gốm sứ xuất xứ Trung Quốc
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu14054/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành24/11/2014
        Ngày hiệu lực24/11/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 14054/TCHQ-TXNK năm 2014 xử lý nợ thuế lô hàng gốm sứ xuất xứ Trung Quốc

            Lịch sử hiệu lực Công văn 14054/TCHQ-TXNK năm 2014 xử lý nợ thuế lô hàng gốm sứ xuất xứ Trung Quốc

            • 24/11/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/11/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực