Công văn 1420/UBND-KTN

Công văn 1420/UBND-KTN năm 2015 về xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1420/UBND-KTN 2015 xác định đơn giá nhân công chi phí xây dựng công trình Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1420/UBND-KTN
V/v xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh

Quảng Nam, ngày 10 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Sở, Ban, ngành;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành ph.

 

Ngày 20/3/2015, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 01/2015/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng (sau đây gọi tắt là Thông tư số 01/2015/TT-BXD); theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 193/SXD-VP ngày 09/4/2015, UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo vviệc xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Từ ngày 10/4/2015, những dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh chưa được cp có thm quyền phê duyệt tng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng thì thực hiện điều chỉnh đơn giá nhân công theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng Thông tư số 01/2015/TT-BXD.

2. Từ ngày 15/5/2015, toàn bộ các gói thầu, dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh thực hiện theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đu tư xây dựng.

3. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở: Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát trin nông thôn, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính hướng dẫn các ngành, địa phương, đơn vị chủ đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh thực hiện xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo đúng quy định của Thông tư số 01/2015/TT-BXD
quy định tại các khoản
1 và 2 nêu trên. Trong quá trình triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bsung đảm bảo đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước và phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTN, KTTH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Văn Thu

 

Thuộc tính Công văn 1420/UBND-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1420/UBND-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/04/2015
Ngày hiệu lực10/04/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1420/UBND-KTN 2015 xác định đơn giá nhân công chi phí xây dựng công trình Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1420/UBND-KTN 2015 xác định đơn giá nhân công chi phí xây dựng công trình Quảng Nam
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1420/UBND-KTN
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýĐinh Văn Thu
        Ngày ban hành10/04/2015
        Ngày hiệu lực10/04/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1420/UBND-KTN 2015 xác định đơn giá nhân công chi phí xây dựng công trình Quảng Nam

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1420/UBND-KTN 2015 xác định đơn giá nhân công chi phí xây dựng công trình Quảng Nam

             • 10/04/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 10/04/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực