Công văn 1425/TTg-ĐMDN

Công văn 1425/TTg-ĐMDN năm 2018 về phê duyệt Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1425/TTg-ĐMDN 2018 đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần thuộc Vĩnh Long


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1425/TTg-ĐMDN
V/v phê duyệt Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành CTCP thuộc UBND tỉnh Vĩnh Long

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long (Công văn số 1017/UBND-KTTH ngày 30 tháng 3 năm 2018; Công văn số 1878/UBND-KTTH ngày 01 tháng 6 năm 2018); ý kiến các Bộ: Giao thông vận tải (Công văn số 6485/BGTVT-QLDN ngày 18 tháng 6 năm 2018); Tài chính (Công văn số 7233/BTC-TCDN ngày 19 tháng 6 năm 2018); Tư pháp (Công văn số 2169/BTP-PLDSKT ngày 18 tháng 6 năm 2018); Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 4230/BKHĐT-PTDN ngày 21 tháng 6 năm 2018) về việc phê duyệt danh mục các đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chuyển đơn vị sự nghiệp công lập (Bến xe khách Vĩnh Long) thành công ty cổ phần theo quy định tại Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó Nhà nước giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long:

- Chỉ đạo thực hiện việc rà soát, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của đơn vị sự nghiệp công lập nêu trên trước khi thực hiện cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ.

- Nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các Bộ tại các công văn nêu trên để thực hiện việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần theo đúng quy định tại Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2015, Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Tiếp tục rà soát để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép thực hiện chuyển thành công ty cổ phần đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc đủ điều kiện theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Vương Đình Huệ;
- Các Bộ: TC, KH&ĐT, TP, XD, GTVT;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: CN, KTTH;
- Lưu: VT, ĐMDN (2)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vương Đình Huệ

 

Thuộc tính Công văn 1425/TTg-ĐMDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1425/TTg-ĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/10/2018
Ngày hiệu lực17/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1425/TTg-ĐMDN 2018 đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần thuộc Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1425/TTg-ĐMDN 2018 đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần thuộc Vĩnh Long
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1425/TTg-ĐMDN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVương Đình Huệ
        Ngày ban hành17/10/2018
        Ngày hiệu lực17/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1425/TTg-ĐMDN 2018 đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần thuộc Vĩnh Long

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1425/TTg-ĐMDN 2018 đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần thuộc Vĩnh Long

           • 17/10/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/10/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực