Công văn 1447/GSQL-GQ2

Công văn 1447/GSQL-GQ2 năm 2019 về xử lý phế thải của doanh nghiệp chế xuất do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1447/GSQL-GQ2 2019 xử lý phế thải của doanh nghiệp chế xuất


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC
GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1447/GSQL-GQ2
V/v xử lý phế thải của DNCX

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH KISHIRO Việt Nam.
(Lô 55, KCN Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội)

Trả lời công văn số 20190401-KVN ngày 24/4/2019 của Công ty TNHH KISHIRO Việt Nam về việc xử lý chất thải (phế thải) của DNCX, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc phân loại phế thải (chất thải)

a) Theo quy định tại khoản khoản 2 Điều 4 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 của Chính phủ thì tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phân loại chất thải tại nguồn nhằm mục đích tăng cường tái sử dụng, tái chế, đồng xử lý, xử lý và thu hồi năng lượng. Như vậy, căn cứ quy định nêu trên trách nhiệm của Công ty (chủ nguồn chất thải) phải phân loại chất thải ngay tại nguồn để thực hiện các biện pháp xử lý theo quy định.

b) Theo quy định tại khoản 12, khoản 16 Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 thì chất thải là vật chất được thải ra từ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc hoạt động khác; phế liệu là vật liệu được thu hồi, phân loại, lựa chọn t những vật liệu, sản phẩm đã bị loại ra từ quá trình sản xuất hoặc tiêu dùng để sử dụng làm nguyên liệu cho một quá trình sản xuất khác.

Theo quy định tại khoản khoản 1, khoản 4 Điều 3 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 của Chính phủ thì chất thải rắn là chất thải ở thể rắn hoặc sệt (còn gọi là bùn thải) được thải ra từ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc các hoạt động khác; chất thải rắn công nghiệp là chất thải rắn phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 55 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 35 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính thì phế liệu là vật liệu loại ra trong quá trình gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu không còn giá trị sử dụng ban đầu được thu hồi để làm nguyên liệu cho quá trình sản xuất khác; phế phẩm là thành phẩm, bán thành phẩm không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật (quy cách, kích thước, phẩm chất,...) bị loại ra trong quá trình gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu và không đạt chất lượng để xuất khẩu.

Như vậy, định danh về phế liệu và các dạng chất thải (phế thải) đã được quy định cụ thể, thống nhất từ Luật Bảo vệ môi trường đến các văn bản hướng dẫn nêu trên, đề nghị Công ty căn cứ các quy định và thực tế hoạt động sản xuất để phân loại phế liệu và chất thải (phế thải) cho phù hợp.

2. Về việc xử lý chất thải (phế thải)

Theo quy định tại khoản 4 Điều 44 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ thì việc tiêu hủy các phế liệu, phế phẩm, phế thải (nếu có) chỉ được phép thực hiện sau khi có văn bản cho phép của Sở Tài nguyên - Môi trường và phải được thực hiện dưới sự giám sát của cơ quan Hải quan. Trường hợp không được phép hủy tại Việt Nam thì phải tái xuất theo chỉ định của bên đặt gia công.

Theo quy định tại khoản 7 Điều 75 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 51 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính thì DNCX thực hiện xử lý phế thải theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. DNCX có trách nhiệm ghi chép sổ sách chi tiết, xuất trình cho cơ quan hải quan khi kiểm tra.

Vậy, trường hợp xử lý chất thải (phế thải) của DNCX đề nghị Công ty căn cứ các quy định nêu trên để thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời Công ty TNHH KISHIRO Việt Nam biết. Trường hợp có vướng mắc phát sinh đề nghị Công ty liên hệ Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ
CỤC TRƯỞNG

Trần Đức Hùng

 

Thuộc tính Công văn 1447/GSQL-GQ2

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1447/GSQL-GQ2
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/05/2019
Ngày hiệu lực07/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 tháng trước
(27/05/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1447/GSQL-GQ2

Lược đồ Công văn 1447/GSQL-GQ2 2019 xử lý phế thải của doanh nghiệp chế xuất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1447/GSQL-GQ2 2019 xử lý phế thải của doanh nghiệp chế xuất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1447/GSQL-GQ2
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýTrần Đức Hùng
        Ngày ban hành07/05/2019
        Ngày hiệu lực07/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 tháng trước
        (27/05/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1447/GSQL-GQ2 2019 xử lý phế thải của doanh nghiệp chế xuất

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1447/GSQL-GQ2 2019 xử lý phế thải của doanh nghiệp chế xuất

           • 07/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/05/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực