Công văn 14479/BTC-QLG

Công văn 14479/BTC-QLG năm 2014 điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 14479/BTC-QLG 2014 điều hành kinh doanh xăng dầu


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14479/BTC-QLG
V/v: Điều hành kinh doanh xăng dầu

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối

Căn cứ Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (sau đây gọi tắt là Nghị định số 84/2009/NĐ-CP);

Căn cứ Thông tư số 234/2009/TT-BTC ngày 9/12/2009 của Bộ Tài chính về hướng dẫn hình thành, quản lý và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là Thông tư số 234/2009/TT-BTC);

Căn cứ diễn biến giá xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây; căn cứ kiến nghị của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối; trên cơ sở nguyên tắc tính toán giá cơ sở theo các quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP Thông tư số 234/2009/TT-BTC thì chênh lệch giữa giá bán hiện hành và giá cơ sở bình quân 30 ngày từ ngày 13/9/2014 đến 12/10/2014 một số mặt hàng xăng dầu như sau[1]:

Đơn vị tính: VNĐ/lít,kg.

Mặt hàng

Giá bán hiện hành

Giá cơ sở tính theo quy định

Chênh lệch giữa giá bán hiện hành với giá cơ sở tính theo quy định

(1)

(2)

(3) = (1)-(2)

1. Xăng RON 92

23.560

23.111

+449

2. Dầu điêzen 0,05S

21.120

20.462

+658

3. Dầu hỏa

21.350

20.722

+628

4. Dầu madút 180CST 3,5S

17.860

17.356

+504

Trên cơ sở chênh lệch giữa giá bán và giá cơ sở theo tính toán như trên; thực hiện quy định hiện hành về giá xăng dầu; sau khi thống nhất với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính thông báo như sau:

1. Về Quỹ Bình ổn giá (BOG):

Giảm mức trích Quỹ Bình ổn giá 200 đồng/lít, kg (từ 300 đồng/lít,kg xuống còn 100 đồng/lít,kg) đối với tất cả các chủng loại xăng, dầu (các loại xăng động cơ, các loại dầu điêzen, dầu hỏa và các loại dầu madut).

2. Về giá bán:

Sau khi thực hiện biện pháp trên, các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu đầu mối chủ động rà soát lại phương án giá, cách tính giá theo quy định để giảm giá bán các mặt hàng xăng, dầu trong nước phù hợp với quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP Thông tư số 234/2009/TT-BTC; giá bán sau khi điều chỉnh không cao hơn giá cơ sở tính theo quy định (đã giảm mức trích Quỹ Bình ổn giá); trong đó:

Mặt hàng

Giá bán hiện hành

Giá cơ sở tính theo quy định (đã giảm mức trích Quỹ BOG)

Chênh lệch giữa giá bán hiện hành với giá cơ sở tính theo quy định (đã giảm mức trích Quỹ BOG)

(1)

(2)

(3) = (1)-(2)

1. Xăng RON 92

23.560

22.891

+669

2. Dầu điêzen 0,05S

21.120

20.242

+878

3. Dầu hỏa

21.350

20.502

+848

4. Dầu madút 180CST 3,5S

17.860

17.136

+724

 

3. Về thời gian thực hiện:

- Giảm mức trích Quỹ Bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng, dầu: Áp dụng từ 12 giờ 00 ngày 13 tháng 10 năm 2014;

- Giảm giá bán các mặt hàng xăng, dầu: Do doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối quy định nhưng không muộn hơn 12 giờ 00 ngày 13 tháng 10 năm 2014.

Bộ Tài chính thông báo để các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối thực hiện và báo cáo tình hình thực hiện về Liên Bộ Tài chính ‑ Công Thương để Liên Bộ theo dõi, giám sát theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ Tài chính (báo cáo),
- Lãnh đạo Bộ Công Thương (báo cáo),
- Vụ TTTN (BCT);
- Cục TCDN, Thanh tra TC, Vụ CST (BTC);
- Hiệp hội xăng dầu Việt Nam (để biết);
- Lưu: VT, QLG (30).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ
Nguyễn Anh Tuấn

 

 [1] Ghi chú: (+) Giá bán hiện hành cao hơn giá cơ sở; (-) Giá bán hiện hành thấp hơn giá cơ sở; giá bán hiện hành lấy theo giá bán hiện hành của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.

 

Thuộc tính Công văn 14479/BTC-QLG

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu14479/BTC-QLG
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/10/2014
Ngày hiệu lực13/10/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 14479/BTC-QLG

Lược đồ Công văn 14479/BTC-QLG 2014 điều hành kinh doanh xăng dầu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 14479/BTC-QLG 2014 điều hành kinh doanh xăng dầu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu14479/BTC-QLG
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýNguyễn Anh Tuấn
        Ngày ban hành13/10/2014
        Ngày hiệu lực13/10/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 14479/BTC-QLG 2014 điều hành kinh doanh xăng dầu

            Lịch sử hiệu lực Công văn 14479/BTC-QLG 2014 điều hành kinh doanh xăng dầu

            • 13/10/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/10/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực