Công văn 1464/GSQL-GQ3

Công văn 1464/GSQL-GQ3 năm 2015 vướng mắc hàng hóa xuất nhập khẩu đóng ghép chung container với hàng hóa quá cảnh do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1464/GSQL-GQ3 vướng mắc hàng hóa xuất nhập khẩu đóng ghép chung container hàng hóa quá cảnh 2015


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1464/GSQL-GQ3
V/v vướng mắc hàng hóa xuất nhập khẩu đóng ghép chung container với hàng hóa quá cảnh

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Đầu tư thương mại dịch vụ quốc tế.
(Đ/c: Số 17 Đường Phạm Hùng, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội)

Trả lời công văn số 328/ĐTTM DV ngày 29/10/2015 của Công ty TNHH MTV Đầu tư thương mại dịch vụ quốc tế về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Vấn đề 1 nêu tại công văn số 328/ĐTTM DV dẫn trên:

a) Quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam thực hiện theo quy định tại Mục 5 Luật Thương mại năm 2005; Điều 39, Điều 40 Chương 7 Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

b) Quá cảnh hàng hóa đối với các nước có chung biên giới với Việt Nam (Trung Quốc, Lào, Campuchia):

Thực hiện theo quy định tại Hiệp định song phương về quá cảnh hàng hóa được ký giữa Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia; các Thông tư số 11/2015/TT-BCT ngày 04/6/2015, Thông tư số 22/2009/TT-BCT ngày 04/8/2009, Thông tư số 27/2014/TT-BCT ngày 04/9/2014 của Bộ Công Thương.

2. Vấn đề 2 nêu tại công văn số 328/ĐTTM DV dẫn trên:

Về Giấy phép đi với hàng hóa quá cảnh, đề nghị Công ty nghiên cứu quy định tại Điều 3 Thông tư số 11/2015/TT-BCT ngày 04/6/2015 của Bộ Công Thương để thực hiện.

3. Các vấn đề 1, vấn đề 2 nêu trên thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công thương. Trong trường hợp vẫn còn vướng mắc, đnghị Công ty liên hệ với Bộ Công Thương để được hướng dẫn trả lời.

4. Vấn đề 3 nêu tại công văn số 328/ĐTTM DV:

a) Căn cứ điểm a, điểm b3, điểm b4 khoản 1 Điều 50 và điểm a Khoản 1 Điều 51 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đóng chung một container với hàng hóa quá cảnh thực hiện theo quy định tại Phần II công văn hướng dẫn số 10169/BTC-TCHQ ngày 27/7/2015 của Bộ Tài chính.

b) Đ nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế và Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội để được hướng dẫn thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Vũ Ngọc Anh - PTCT (để b/c);
- Cục HQ Lạng Sơn; Cục HQ Hà Nội; Cục HQ Quảng Bình (để t/h);
- Lưu: VT, GQ3 (02b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Thuộc tính Công văn 1464/GSQL-GQ3

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1464/GSQL-GQ3
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/11/2015
Ngày hiệu lực20/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước

Lược đồ Công văn 1464/GSQL-GQ3 vướng mắc hàng hóa xuất nhập khẩu đóng ghép chung container hàng hóa quá cảnh 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1464/GSQL-GQ3 vướng mắc hàng hóa xuất nhập khẩu đóng ghép chung container hàng hóa quá cảnh 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1464/GSQL-GQ3
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýÂu Anh Tuấn
        Ngày ban hành20/11/2015
        Ngày hiệu lực20/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 1464/GSQL-GQ3 vướng mắc hàng hóa xuất nhập khẩu đóng ghép chung container hàng hóa quá cảnh 2015

         Lịch sử hiệu lực Công văn 1464/GSQL-GQ3 vướng mắc hàng hóa xuất nhập khẩu đóng ghép chung container hàng hóa quá cảnh 2015

         • 20/11/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 20/11/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực