Công văn 147/TTg-CN

Công văn 147/TTg-CN năm 2018 về điều chỉnh cục bộ hướng tuyến và chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 147/TTg-CN 2018 điều chỉnh Dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình Nam Định


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 147/TTg-CN
V/v điều chỉnh cục bộ hướng tuyến và chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 14771/BGTVT-ĐTCT ngày 29 tháng 12 năm 2017; số 11982/BGTVT-ĐTCT ngày 24 tháng 10 năm 2017), Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định (văn bản s 154/TTr-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2017), ý kiến của các Bộ: Quốc phòng (văn bản số 12198/BQP-TM ngày 13 tháng 10 năm 2017), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 8511/BKHĐT-KCHTĐT ngày 17 tháng 10 năm 2017), Tài chính (văn bản số 14390/BTC-ĐT ngày 25 tháng 10 năm 2017, Xây dựng (văn bản số 2449/BXD-HĐXD ngày 18 tháng 10 năm 2017), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (văn bản số 8898/BNN-KH ngày 23 tháng 10 năm 2017), Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 5615/BTNMT-KHTC ngày 18 tháng 10 năm 2017), về việc điều chỉnh cục bộ hướng tuyến và chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình theo hình thức đi tác công tư (Dự án), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý điều chỉnh cục bộ hướng tuyến và tiến trình đầu tư đối với Dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Đnh và ý kiến của các Bộ: Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại các văn bản nêu trên.

2. Trên cơ sở quy hoạch điều chỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định rà soát, hoàn chỉnh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: QP, KHĐT, TC, XD, NN&PTNT, TNMT;
- UBND các tỉnh: Ninh Bình, Thái Bình;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg,
TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NC, KTTH, NN, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (2) pvc

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 147/TTg-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu147/TTg-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/01/2018
Ngày hiệu lực30/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 147/TTg-CN

Lược đồ Công văn 147/TTg-CN 2018 điều chỉnh Dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình Nam Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 147/TTg-CN 2018 điều chỉnh Dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình Nam Định
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu147/TTg-CN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýTrịnh Đình Dũng
        Ngày ban hành30/01/2018
        Ngày hiệu lực30/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 147/TTg-CN 2018 điều chỉnh Dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình Nam Định

              Lịch sử hiệu lực Công văn 147/TTg-CN 2018 điều chỉnh Dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình Nam Định

              • 30/01/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 30/01/2018

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực