Công văn 1495/BHXH-TCKT

Công văn 1495/BHXH-TCKT năm 2016 về chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1495/BHXH-TCKT công tác quản lý sử dụng xe ô tô chuyên dùng 2016


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1495/BHXH-TCKT
V/v chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành ph trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Văn phòng Bảo him xã hội Việt Nam.

 

Ngày 22/3/2016, Bo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành Quyết đnh số 415/QĐ-BHXH về Quy chế quản lý và sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại các đơn vị thuộc hệ thống BHXH Vit Nam (Quy chế sử dụng xe ô tô chuyên dùng). Căn c Quy chế sử dụng xe ô tô chuyên dùng, BHXH Việt Nam yêu cu các đơn vị nghiêm túc thực hiện một s nội dung sau:

1. Quản lý sử dụng xe ô tô chuyên dùng đúng Mục đích sử dụng được quy định tại Điều 3 Quy chế sử dụng xe ô tô chuyên dùng.

2. Các đơn vị không được sử dụng xe ô tô chuyên dùng cho việc riêng, trao đi, cho mượn, cho thuê hoặc sử dụng vào các Mục đích khác ngoài nhiệm vụ quy định ti Điều 3 Quy chế sử dụng xe ô tô chuyên dùng; không được thay đi Logo in tại hai bên cửa trước của xe như: Làm mờ, dán đè, thay đổi hình dáng, kích thước Logo.

3. Thủ trưởng các đơn vị được giao quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng chu trách nhim trước Tổng Giám đốc về việc quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng.

4. BHXH Việt Nam sẽ tổ chức kiểm tra việc thực hiện Quy chế sử dụng xe ô tô chuyên dùng. Nếu đơn vị nào thực hiện không đúng quy định, Thủ trưởng đơn vị phải chịu kỷ luật trước Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (đ b/c);
- Lưu
: VT, TCKT (3).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khương

 

Thuộc tính Công văn 1495/BHXH-TCKT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1495/BHXH-TCKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/04/2016
Ngày hiệu lực26/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1495/BHXH-TCKT công tác quản lý sử dụng xe ô tô chuyên dùng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1495/BHXH-TCKT công tác quản lý sử dụng xe ô tô chuyên dùng 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1495/BHXH-TCKT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýNguyễn Đình Khương
        Ngày ban hành26/04/2016
        Ngày hiệu lực26/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1495/BHXH-TCKT công tác quản lý sử dụng xe ô tô chuyên dùng 2016

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1495/BHXH-TCKT công tác quản lý sử dụng xe ô tô chuyên dùng 2016

              • 26/04/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 26/04/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực