Công văn 1534/BTC-ĐT

Công văn 1534/BTC-ĐT năm 2013 thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách Trung ương cho dự án kè chống sạt lở tỉnh Lạng Sơn do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1534/BTC-ĐT thẩm định vốn ngân sách trung ương kè chống sạt lở Lạng Sơn 2013


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1534/BTC-ĐT
V/v thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách Trung ương cho các dự án kè chống sạt lở tỉnh Lạng Sơn

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trả lời công văn số 97/BKHĐT-KTNN ngày 04/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách Trung ương cho các dự án kè chống sạt lở, tỉnh Lạng Sơn (theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tại văn bản số 362/BC-UBND ngày 19/12/2012 và văn bản số 363/BC-UBND ngày 19/12/2012); Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Đối với dự án Kè chống sạt lở thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình:

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, dự án Kè chống sạt lở thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình có tổng chiều dài kè 700m và tổng mức đầu tư khá lớn (71,97 tỷ đồng). Vì vậy, đề nghị Tỉnh rà soát quy mô, giải pháp kỹ thuật và mức vốn đầu tư hợp lý.

Về nguồn vốn đầu tư: Tại báo cáo thẩm định, Tỉnh đề nghị ngân sách Trung ương hỗ trợ 100% tổng mức đầu tư của dự án. Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư căn cứ khả năng cân đối ngân sách trung ương, nhu cầu vốn của các dự án cần được ưu tiên bố trí vốn, để xác định khả năng cân đối , bố trí vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho tỉnh Lạng Sơn thực hiện dự án. Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn có trách nhiệm bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để đảm bảo hoàn thành dự án theo đúng tiến độ quy định.

Tại báo cáo thẩm định của Tỉnh nêu nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ năm 2013 cho dự án là 20 tỷ đồng là chưa có căn cứ; đề nghị Tỉnh căn cứ khả năng huy động vốn để điều chỉnh lại tiến độ thực hiện dự án và kế hoạch bố trí vốn cho phù hợp.

2. Đối với dự án Kè chống sạt lở bảo vệ khu dân cư và các công trình công cộng thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định:

Tại văn bản số 52/TTr-UBND ngày 13/10/2011, tỉnh Lạng Sơn đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép lập dự án kè chống sạt lở bảo vệ khu dân cư và các công trình công cộng thuộc thị trấn Na Sầm huyện Văn Lãng, thị trấn Thất Khê huyện Tràng Định. Tuy nhiên, tại văn bản số 8832/VPCP-KTN ngày 12/12/2011 của Văn phòng Chính phủ về việc chủ trương đầu tư xây dựng kè chống sạt lở bảo vệ khu dân cư và các công trình công cộng thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng và thị trấn Thất Khê huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn; Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án kè chống sạt lở bờ tả sông Kỳ Cùng dài khoảng 350 mét thuộc thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng; dự án Kè chống sạt lở bảo vệ khu dân cư và các công trình công cộng thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư. Vì vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn chủ động sử dụng ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện dự án.

Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tổng hợp./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Kho bạc Nhà nước;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn;
- Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn;
- Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn;
- Vụ NSNN;
- Lưu: VT, ĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Sỹ Danh

 

Thuộc tính Công văn 1534/BTC-ĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1534/BTC-ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/01/2013
Ngày hiệu lực29/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1534/BTC-ĐT thẩm định vốn ngân sách trung ương kè chống sạt lở Lạng Sơn 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1534/BTC-ĐT thẩm định vốn ngân sách trung ương kè chống sạt lở Lạng Sơn 2013
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1534/BTC-ĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýPhạm Sỹ Danh
        Ngày ban hành29/01/2013
        Ngày hiệu lực29/01/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1534/BTC-ĐT thẩm định vốn ngân sách trung ương kè chống sạt lở Lạng Sơn 2013

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1534/BTC-ĐT thẩm định vốn ngân sách trung ương kè chống sạt lở Lạng Sơn 2013

              • 29/01/2013

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 29/01/2013

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực