Công văn 1536/TCHQ-TXNK

Công văn 1536/TCHQ-TXNK năm 2017 về phân loại đối với mặt hàng Kem sữa hoa quả Kids Mix Premium do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1536/TCHQ-TXNK phân loại đối với mặt hàng Kem sữa hoa quả Kids Mix Premium 2017


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1536/TCHQ-TXNK
V/v Phân loại đối với mặt hàng Kem sữa hoa quả Kids Mix Premium.

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng,

Ngày 21/01/2017, Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1731/HQHP- KTSTQ về việc phân loại áp mã đối với mặt hàng kem sữa hoa quả Kids Mix Premium do Công ty TNHH thương mại và xuất nhập khẩu Nhất Lâm nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến trả lời như sau:

Tại thông báo số 943/TB-KĐ2 ngày 14/11/2016 của Chi cục Kiểm định Hải quan 2 và công văn số 61/KĐHQ-NV của Cục Kiểm định Hải quan ngày 13/01/2017 thì mặt hàng có kết quả phân tích “Sữa chua pho mát hoa quả”.

Theo tài liệu kỹ thuật và công bố của nhà sản xuất gửi kèm hồ sơ của Công ty, mặt hàng có thành phần bao gồm: kem pho mát (50%), sữa chua ít béo (30%), hoa quả và các chất khác.

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài Chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; mô tả của doanh nghiệp về mặt hàng nhập khẩu và áp dụng quy tắc phân loại 3b, mặt hàng có kết quả phân tích “Sữa chua pho mát hoa quả” và thành phần bao gồm: kem pho mát (50%), sữa chua ít béo (30%), hoa quả và các chất khác, thuộc nhóm 04.06, mã số 0406.90.00,

Vì vậy, việc phân loại mặt hàng Kem sữa chua hoa quả Kids Mix premium do Công ty TNHH Thương mại & xuất nhập khẩu Nhất Lâm nhập khẩu theo tờ khai hải quan số 10102513423/A11 ngày 07/09/2016 tại Chi cục HQCK Cảng Hải Phòng KV1 (Cục Hải quan TP. Hải Phòng) tại Thông báo kết quả phân loại số 787/TB-TCHQ ngày 13/02/2017 của Tổng cục Hải quan là phù hợp.

Đề nghị Cục Hải quan TP. Hải Phòng tham khảo kết quả thông báo số 787/TB-TCHQ ngày 13/02/2017 của Tổng cục Hải quan đối với mặt hàng Kem sữa chua hoa quả Kids Mix premium có kết quả phân tích là “Sữa chua pho mát hoa quả” và thành phần bao gồm: kem pho mát (50%), sữa chua ít béo (30%), hoa quả và các chất khác để xem xét việc ấn định thuế theo đúng các quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/cáo)
- Cục Kiểm định Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK - Minh (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

Thuộc tính Công văn 1536/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1536/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/03/2017
Ngày hiệu lực10/03/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1536/TCHQ-TXNK phân loại đối với mặt hàng Kem sữa hoa quả Kids Mix Premium 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1536/TCHQ-TXNK phân loại đối với mặt hàng Kem sữa hoa quả Kids Mix Premium 2017
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1536/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýTrịnh Mạc Linh
        Ngày ban hành10/03/2017
        Ngày hiệu lực10/03/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1536/TCHQ-TXNK phân loại đối với mặt hàng Kem sữa hoa quả Kids Mix Premium 2017

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1536/TCHQ-TXNK phân loại đối với mặt hàng Kem sữa hoa quả Kids Mix Premium 2017

            • 10/03/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/03/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực