Công văn 15512/QLD-ĐK

Công văn 15512/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký đợt 159 do Cục Quản lý Dược ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 15512/QLD-ĐK 2018 nguyên liệu làm thuốc không thực hiện cấp phép nhập khẩu


BỘ Y T
CỤC QUN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15512/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK đợt 159.

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2018

 

Kính gửi: Cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH 13 ngày 06/04/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố bổ sung Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm) - Đợt 159.

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để cơ sở biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- CT. Vũ Tuấn Cường (để b/c);
- Tổng Cục hải Quan (để ph/h);
- Website của Cục QLD;
- Lưu: VT, ĐKT (TN).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC
Nguyễn
Thị Thu Thủy

 

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC, BÁN THÀNH PHẨM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ THUỐC TẠI VIỆT NAM NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN VIỆC CẤP PHÉP NHẬP KHẨU
(Đính kèm công văn số: 15512/QLD-ĐK ngày 07/8/2018)

Thuốc thành phẩm

Nguyên liệu hoạt chất

STT

Tên thuốc

Số giấy đăng ký lưu hành thuốc

Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành

Tên cơ s sản xuất thuốc

Tên nguyên liệu làm thuốc

Tiêu chuẩn chất lượng của nguyên liệu

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu

Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu

Tên nước sản xuất nguyên liệu

1

Minovir 300

QLĐB-621-17

19/09/2019

Công ty TNHH HASAN - DERMAPHARM

Tenofovir disoproxil fumarat

NSX (In house)

Hetero Labs Limited

Plot No.2, Hetero infrastructure LTD-SEZ, N.Narasapuram (Vill), Nakkapally (Mandal), Visakhapatnam (Disk.), Andhra Pradesh 531081

India

2

Minovir 300

QLĐB-621 -17

19/09/2019

Công ty TNHH HASAN - DERMAPHARM

Tenofovir disoproxil fumarat

NSX (In house)

Acebright (India) Pharma Private Limited

No. 77D& 116/117, KLADB Industrial Area, Jigani, Bangalore - 560 105

India

3

Acehasan 100

VD-28535-17

19/09/2022

Công ty TNHH HASAN - DERMAPHARM

Acetylcystein

EP 8

Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A (F.1.S)

Via Dovaro, snc, 36045 Lonigo (VI)

Italy

4

Acehasan 100

VD-28535-17

19/09/2022

Công ty TNHH HASAN - DERMAPHARM

Acetylcystein

EP 8

Moehs Catalana S.L.

Polígono Industrial Rubí Sur, C/César Martinell i Brunet, 12A 08191 Rubí

Spain

5

Macetux 100

VD-28565-17

19/09/2022

Công ty TNHH Liên doanh HASAN - DERMAPHARM

Acetylcystein

EP 8

Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A (F.I.S)

Via Dovaro, snc, 36045 Lonigo (VI)

Italy

6

Macetux 100

VD-28565-17

19/09/2022

Công ty TNHH Liên doanh HASAN - DERMAPHARM

Acetylcystein

EP 8

Moehs Catalana S.L.

Polígono Industrial Rubí Sur, C/César Martinell i Brunet, 12A 08191 Rubí

Spain

Danh mục này có 01 trang gồm 06 khoản./.

Thuộc tính Công văn 15512/QLD-ĐK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu15512/QLD-ĐK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/08/2018
Ngày hiệu lực07/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 tháng trước
(10/08/2018)

Download Công văn 15512/QLD-ĐK

Lược đồ Công văn 15512/QLD-ĐK 2018 nguyên liệu làm thuốc không thực hiện cấp phép nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 15512/QLD-ĐK 2018 nguyên liệu làm thuốc không thực hiện cấp phép nhập khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu15512/QLD-ĐK
        Cơ quan ban hànhCục Quản lý dược
        Người kýNguyễn Thị Thu Thủy
        Ngày ban hành07/08/2018
        Ngày hiệu lực07/08/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 tháng trước
        (10/08/2018)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 15512/QLD-ĐK 2018 nguyên liệu làm thuốc không thực hiện cấp phép nhập khẩu

             Lịch sử hiệu lực Công văn 15512/QLD-ĐK 2018 nguyên liệu làm thuốc không thực hiện cấp phép nhập khẩu

             • 07/08/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 07/08/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực