Công văn 16220/BTC-QLG

Công văn 16220/BTC-QLG năm 2014 sơ kết, đánh giá tình hình việc thực hiện bình ổn giá sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 16220/BTC-QLG năm 2014 đánh giá thực hiện bình ổn giá sữa trẻ em dưới 06 tuổi


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16220/BTC-QLG
V/v sơ kết, đánh giá tình hình việc thực hiện bình ổn giá sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Theo quy định tại Quyết định số 1079/QĐ-BTC và Công văn số 6544/BTC-QLG ngày 20/5/2014 của Bộ Tài chính về áp dụng và hướng dẫn thực hiện biện pháp bình ổn giá sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi, thời hạn thực hiện đăng ký giá sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi là 06 tháng kể từ ngày các văn bản trên có hiệu lực. Như vậy, tính đến hết ngày 30/11/2014, các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi sẽ không phải thực hiện đăng ký giá và chuyển sang thực hiện kê khai giá sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi.

Vì vậy, để tiếp tục triển khai công tác bình ổn giá và để có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện biện pháp bình ổn giá sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi sau 6 tháng thực hiện, Bộ Tài chính đề nghị Sở Tài chính thực hiện:

1. Sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện công tác bình ổn giá sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn từ ngày 01/6/2014 đến khi kết thúc thực hiện đăng ký giá (ngày 30/11/2014) trong đó nêu rõ kết quả thực hiện, khó khăn vướng mắc (nếu có), định hướng triển khai trong thời gian tới và báo cáo về Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) trước ngày 20/11/2014.

2. Chủ động có Công văn yêu cầu các tổ chức, cá nhân:

- Thực hiện việc kê khai giá theo quy trình, biểu mẫu quy định tại Mục 5 Chương II và Phụ lục số 4 Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá. Sau khi các tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai giá theo quy định, Sở Tài chính rà soát, kiểm tra hồ sơ kê khai giá của các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn.

- Thực hiện việc kê khai giá bán buôn và bán lẻ theo quy định nhưng không cao hơn giá tối đa đã đăng ký tại Sở Tài chính và Phòng Tài chính quận, huyện tại địa phương. Đồng thời, đề nghị các Công ty tiết giảm các khoản chi phí (quảng cáo, tiếp thị) để giảm giá bán và kịp thời giảm giá bán khi các khoản chi phí trong có cấu giá như nguyên liệu, chi phí nhập khẩu giảm.

3. Tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện biện pháp giá tối đa đối với sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi theo quy định tại Quyết định số 1079/QĐ-BTC và Công văn số 6544/BTC-QLG ngày 20/5/2014 của Bộ Tài chính.

4. Tiếp tục tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra việc thực hiện giá bán lẻ, đăng ký giá, kê khai giá, niêm yết giá của các tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định hiện hành về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá và công bố công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

5. Tiếp tục thực hiện báo cáo theo định kỳ đã quy định tại Công văn số 6544/BTC-QLG ngày 20/5/2014 của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính đề nghị Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động tổ chức triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố;
- Bộ Công Thương (Cục QLTT, Vụ TTTN);
- Vụ Pháp chế, Thanh tra TC;
- Lưu: VT, QLG.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ
Nguyễn Anh Tuấn

 

 

 

Thuộc tính Công văn 16220/BTC-QLG

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu16220/BTC-QLG
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/11/2014
Ngày hiệu lực07/11/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 16220/BTC-QLG

Lược đồ Công văn 16220/BTC-QLG năm 2014 đánh giá thực hiện bình ổn giá sữa trẻ em dưới 06 tuổi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 16220/BTC-QLG năm 2014 đánh giá thực hiện bình ổn giá sữa trẻ em dưới 06 tuổi
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu16220/BTC-QLG
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýNguyễn Anh Tuấn
        Ngày ban hành07/11/2014
        Ngày hiệu lực07/11/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 16220/BTC-QLG năm 2014 đánh giá thực hiện bình ổn giá sữa trẻ em dưới 06 tuổi

           Lịch sử hiệu lực Công văn 16220/BTC-QLG năm 2014 đánh giá thực hiện bình ổn giá sữa trẻ em dưới 06 tuổi

           • 07/11/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/11/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực