Công văn 1634/VPCP-CN

Công văn 1634/VPCP-CN năm 2019 về rà soát công tác quy hoạch dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1634/VPCP-CN 2019 dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1634/VPCP-CN
V/v rà soát công tác quy hoạch dự án ĐTXD Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc.

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Về đề nghị của Đại học Quốc gia Hà Nội tại văn bản số 127/UBND-QHXD ngày 15 tháng 01 năm 2019 về việc rà soát công tác quy hoạch dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

- Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xem xét đề nghị của Đại học Quốc gia Hà Nội tại văn bản nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản số 969/VPCP-QHQT ngày 31 tháng 01 năm 2019 và số 1067/VPCP-QHQT ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: GD&ĐT, GTVT;
- Đại học Quốc gia Hà Nội;
- UBND Tp Hà Nội;
- VPCP: BTCN, c
ác PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KGVX, QHĐP, NN, KTTH;
- Lưu: VT, CN (2b) Nghĩa
(18).

KT. BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Thuộc tính Công văn 1634/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1634/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/02/2019
Ngày hiệu lực28/02/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 tháng trước
(13/03/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1634/VPCP-CN 2019 dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1634/VPCP-CN 2019 dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1634/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành28/02/2019
        Ngày hiệu lực28/02/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 tháng trước
        (13/03/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1634/VPCP-CN 2019 dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1634/VPCP-CN 2019 dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc

              • 28/02/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 28/02/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực