Công văn 165/TCHQ-GSQL

Công văn 165/TCHQ-GSQL năm 2019 về thủ tục tạm nhập, tái xuất, chính sách thuế đối với tàu chở dầu/hóa chất chuyên dụng được thuê trần của nước ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 165/TCHQ-GSQL 2019 thủ tục tạm nhập tái xuất chính sách thuế tàu chở dầu hóa chất


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 165/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục tạm nhập, tái xuất, chính sách thuế đối với tàu chở dầu/hóa chất chuyên dụng được thuê trần của nước ngoài

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Vận tải xăng dầu Nam Phát Đạt
(Đ/c: 79 Bis Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1, TPHCM)

Trả lời công văn số 45/2018/CV-NPD ngày 26/11/2018 của Công ty TNHH Vận tải xăng dầu Nam Phát Đạt (Công ty) về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Hồ sơ hải quan và thủ tục hải quan tạm nhập tái xuất.

Thực hiện theo quy định tại Điều 50 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 23 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018).

2. Về mã số và chính sách thuế

2.1. Về mã số hàng hóa:

Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, tàu chở dầu/hóa chất nêu tại công văn 45/2018/CV-NPD nêu trên thuộc mã số 8901.20.70 có mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi quy định tại Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ là 2%.

2.2 Về các loại thuế phải nộp khi làm thủ tục tạm nhập tái xuất khi được thuê trần của nước ngoài:

2.2.1. Thuế nhập khẩu:

Căn cứ điểm a khoản 9 Điều 16, điểm đ khoản 1 Điều 19 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 và khoản 9 Điều 17 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính thì trường hợp Công ty tạm nhập tái xuất tàu chở dầu/hóa chất theo trình bày tại công văn số 45/2018/CV-NPD nêu trên phải nộp thuế nhập khẩu theo giá đi thuê.

2.2.2. Thuế giá trị gia tăng:

Căn cứ điểm c khoản 17 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ; căn cứ Phụ lục I Danh mục phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT ngày 30/03/2018 của Bộ Kế hoạch và đầu tư thì:

a) Trường hợp tàu chở dầu/hóa chất do Công ty dự kiến nhập khẩu không thuộc Danh mục phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT thì không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng khi nhập khẩu.

b) Trường hợp tàu chở dầu, hóa chất do Công ty dự kiến nhập khẩu thuộc Danh mục phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng khi nhập khẩu. Khi đó:

Căn cứ khoản 1 Điều 4 Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ thì giá tính thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu là giá nhập tại cửa khẩu cộng (+) với thuế nhập khẩu (nếu có), cộng (+) với thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) và cộng (+) với thuế bảo vệ môi trường (nếu có), số tiền thuế giá trị gia tăng phải nộp đi với hàng hóa đi thuê bng giá đi thuê cộng thuế nhập khẩu nhân với thuế suất thuế giá trị gia tăng.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

Thuộc tính Công văn 165/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu165/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/01/2019
Ngày hiệu lực07/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 tháng trước
(25/01/2019)

Lược đồ Công văn 165/TCHQ-GSQL 2019 thủ tục tạm nhập tái xuất chính sách thuế tàu chở dầu hóa chất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 165/TCHQ-GSQL 2019 thủ tục tạm nhập tái xuất chính sách thuế tàu chở dầu hóa chất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu165/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýMai Xuân Thành
        Ngày ban hành07/01/2019
        Ngày hiệu lực07/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 tháng trước
        (25/01/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 165/TCHQ-GSQL 2019 thủ tục tạm nhập tái xuất chính sách thuế tàu chở dầu hóa chất

         Lịch sử hiệu lực Công văn 165/TCHQ-GSQL 2019 thủ tục tạm nhập tái xuất chính sách thuế tàu chở dầu hóa chất

         • 07/01/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 07/01/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực