Công văn 1669/BXD-GĐ

Công văn 1669/BXD-GĐ năm 2019 công tác sửa chữa công trình, thiết bị sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1669/BXD-GĐ 2019 công tác sửa chữa công trình thiết bị sử dụng ngân sách nhà nước


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1669/BXD-GĐ
V/v kiến nghị của ông Nguyễn Văn Ý, Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2019

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 5542/VPCP-ĐMDN ngày 24/6/2019 của Văn phòng Chính phủ về kiến nghị của ông Nguyễn Văn Ý, Viện kiểm sát nhân dân tối cao; sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có một số ý kiến như sau:

1. Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng hướng dẫn Luật Xây dựng năm 2014 được xây dựng với mục tiêu quản lý chặt chẽ chất lượng công trình và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư xây dựng, đặc biệt là nguồn vốn ngân sách nhà nước. Trong quá trình xây dựng các nội dung của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP , Bộ Xây dựng đã lấy ý kiến góp ý của các Bộ, Ngành, địa phương và thống nhất về nội dung quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 39 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP nhằm quản lý chặt chẽ các công tác sửa chữa công trình, thiết bị sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

2. Công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng, báo cáo kinh tế kỹ thuật đã được phân cấp cho các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc đề nghị Chủ đầu tư gửi văn bản nêu rõ các khó khăn, vướng mắc để Bộ Xây dựng, nghiên cứu, tháo gỡ và chỉ đạo thực hiện.

3. Hiện nay Bộ Xây dựng đang xây dựng Dự thảo Luật Xây dựng sửa đổi và các Nghị định hướng dẫn. Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục rà soát, tổng hợp các ý kiến góp ý như trên để đề xuất với Chính phủ trong việc điêu chỉnh các quy định cho phù hợp.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng gửi Văn phòng Chính phủ để biết và trả lời công dân theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quang Hùng

 

 

 

Thuộc tính Công văn 1669/BXD-GĐ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1669/BXD-GĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2019
Ngày hiệu lực17/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 tháng trước
(13/09/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1669/BXD-GĐ

Lược đồ Công văn 1669/BXD-GĐ 2019 công tác sửa chữa công trình thiết bị sử dụng ngân sách nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1669/BXD-GĐ 2019 công tác sửa chữa công trình thiết bị sử dụng ngân sách nhà nước
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1669/BXD-GĐ
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýLê Quang Hùng
        Ngày ban hành17/07/2019
        Ngày hiệu lực17/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 tháng trước
        (13/09/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1669/BXD-GĐ 2019 công tác sửa chữa công trình thiết bị sử dụng ngân sách nhà nước

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1669/BXD-GĐ 2019 công tác sửa chữa công trình thiết bị sử dụng ngân sách nhà nước

              • 17/07/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 17/07/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực