Công văn 16736/BTC-CST

Công văn 16736/BTC-CST năm 2017 về phí sử dụng kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 16736/BTC-CST 2017 phí sử dụng kết cấu hạ tầng công trình dịch vụ tiện ích công cộng


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16736/BTC-CST
V/v Phí sử dụng kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi:…………………………………………………………

Ngày 09/11/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 117/NQ-CP Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2017, trong đó có nội dung giao: “Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương rà soát tng th các mức phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu đường bộ và cảng biển tại các địa phương có ca khu, hướng dẫn các địa phương xây dựng mức thu phí phù hợp”.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Tại Danh Mục phí ban hành kèm theo Luật phí và lệ phí có tên “phí sử dụng kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực ca khẩu" (gọi chung là phí sử dụng kết cấu hạ tầng trong khu vực cửa khẩu) và Khoản phí này thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh (điểm 1 Mục II Phần A).

Căn cứ Luật phí và lệ phí, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trc thuộc Trung ương. Tại điểm b Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 250/2016/TT-BTC quy định: Phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng trong khu vực cửa khẩu, bao gồm: khu vực cửa khẩu biên giới đất liền và khu vực cửa khẩu cảng biển.

2. Thực hiện Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 09/11/2017 của Chính phủ, Bộ Tài chính đề nghị các địa phương có cửa khẩu (biên giới đất liền và cảng biển):

- Rà soát các văn bản quy định về mức phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng trong khu vực cửa khẩu và gửi về Bộ Tài chính.

- Báo cáo tình hình thực hiện thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng trong khu vực cửa khu, trong đó: Nêu rõ căn cứ xây dựng mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng trong khu vực cửa khẩu; tổng số tiền phí thu được, s tiền phí để lại cho tổ chức thu phí, số tiền nộp ngân sách nhà nước; đánh giá chi tiết tình hình thực hiện các nội dung chi phí cần thiết cho các hoạt động cung cấp dịch vụ thu phí, lệ phí (theo quy định của Luật phí và lệ phí, Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật phí và lệ phí) gửi Bộ Tài chính trước ngày 29/12/2017 đ Bộ Tài chính nghiên cứu, tổng hợp và có văn bản hướng dẫn thu phí cho phù hợp với tình hình thực tế.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (đ
báo cáo);
- Vụ Pháp chế;
- Cục Tài chính doanh nghiệp;
- Lưu: VT, Vụ CST (CST5)
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

UBND...
(T CHC THU PHÍ, L PHÍ)

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHÍ SỬ DỤNG CÔNG TRÌNH KT CẤU HẠ TNG KHU VỰC CỬA KHẨU

STT

Nội dung

Thực hiện trước ngày 01/01/2017 (từ 2014 - 2016) (*)

D kiến thực hiện năm 2017

D toán năm 2018

I

Tổng số thu phí

 

 

 

1

Phí đối với hàng xuất nhập khẩu

 

 

 

2

Phí đối với hàng tạm nhập tái xuất, chuyển khu, quá cảnh, gửi kho ngoại quan

 

1

 

3

Phí...

 

 

 

II

Tổng số phí nộp NSNN

 

 

 

1

Phí đối với hàng xuất nhập khẩu

 

 

 

2

Phí đối với hàng tạm nhập tái xuất, chuyn khu, quá cảnh, gửi kho ngoại quan

 

 

 

3

Phí...

 

 

 

III

Tổng số tiền phí được để lại để chi cho các nội dung theo quy định

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

IV

Chênh lệch giữa tổng số tiền phí được đ lại và tng s chi theo quy định

 

 

 

(*) Trước ngày 01/01/2017, thực hiện thu phí s dụng công trình kết cấu hạ tng, công trình dịch vụ và tiện ích công cộng khác trong khu vực kinh tế cửa khẩu theo quy định tại Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư số 109/2014/TT-BTC ngày 15/8/2014 ca Bộ i chính.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 16736/BTC-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu16736/BTC-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2017
Ngày hiệu lực11/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 16736/BTC-CST

Lược đồ Công văn 16736/BTC-CST 2017 phí sử dụng kết cấu hạ tầng công trình dịch vụ tiện ích công cộng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 16736/BTC-CST 2017 phí sử dụng kết cấu hạ tầng công trình dịch vụ tiện ích công cộng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu16736/BTC-CST
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýVũ Thị Mai
        Ngày ban hành11/12/2017
        Ngày hiệu lực11/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 16736/BTC-CST 2017 phí sử dụng kết cấu hạ tầng công trình dịch vụ tiện ích công cộng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 16736/BTC-CST 2017 phí sử dụng kết cấu hạ tầng công trình dịch vụ tiện ích công cộng

           • 11/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực