Công văn 16913/CT-TTHT

Công văn 16913/CT-TTHT năm 2017 về mở tài khoản tiền vay do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 16913/CT-TTHT 2017 mở tài khoản tiền vay Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUTP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16913/CT-TTHT
V/v giải đáp chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty CP Đạt Phương
(Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà Bảo Anh, 62 Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, HN)

Trả lời Văn bản đề nghị số: 03/CV-TCKT-ĐP/2017 ngày 04/01/2017 của Công ty CP Đạt Phương (sau đây gọi là Công ty) hỏi về việc mở tài khoản tiền vay; Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 9 Chương I Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ hiệu lực thi hành từ 20/12/2013 quy định:

Điều 9. Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký thuế

Người nộp thuế trong quá trình sản xuất kinh doanh, khi có thay đổi, bổ sung s tài khoản tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng thì phải thông báo cho cơ quan Thuế trực tiếp quản lý trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày phát sinh sự thay đổi tại Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo mẫu s 08- MST ban hành kèm theo Thông tư này..."

- Căn cứ khoản 6b Điều 3 Thông tư số 119/2014 ngày 25/8/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế có hiệu lực thi hành từ 01/09/2014 quy định:

"6. Sửa đổi, bổ sung Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC như sau:

b) Sửa đổi, bổ sung kh đầu khoản 3 Điều 15 như sau:

"3. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyn tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán (tài khoản của bên mua và tài khoản của bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế. Bên mua không cần phải đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế tài khoản tiền vay tại các tổ chức tín dụng dùng để thanh toán cho nhà cung cấp) mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành như séc, ủy nhiệm chi hoặc lệnh chỉ, ủy nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (ví điện tử) và các hình thức thanh toán khác theo quy định (bao gồm cả trường hợp bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên bán mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân sang tài khoản bên bán nếu tài khoản này đã được đăng ký giao dịch với cơ quan thuế)."

- Căn cứ Công văn số 5385/BTC-TCT ngày 24/04/2014 của Bộ Tài chính về việc giải đáp kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp.

- Căn cứ công văn số 1237/TCT-CS ngày 03/04/2017 của Tổng cục thuế trả lời Cục Thuế TP Hà Nội về việc thuế GTGT (đính kèm).

Căn cứ các quy định trên, trong khoảng thời gian từ ngày 20/12/2013 đến ngày 01/09/2014, Công ty phát sinh hoạt động vay tiền của ngân hàng để mua hàng hóa dịch vụ phục vụ sản xuất kinh doanh, Ngân hàng cho vay tự động mở một tài khoản tiền vay nhằm mục đích giải ngân khoản vay để thanh toán cho nhà cung cấp hàng hóa dịch vụ của Công ty (không phải tài khoản do Công ty đăng ký mtại Ngân hàng đgiao dịch), sau đó Ngân hàng sẽ tự động đóng tài khoản này lại thì Công ty không cần phải thông báo với cơ quan Thuế tài khoản tiền vay do Ngân hàng tự động mở và đóng nêu trên.

Cục Thuế TP Hà Nội thông báo để Công ty CP Đạt Phương được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Thanh tra thuế s
1;
- Phòng Kiểm tra thuế số 2;
- Phòng Kiểm tra thuế s
4;
- Ph
òng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

 

Thuộc tính Công văn 16913/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu16913/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/04/2017
Ngày hiệu lực11/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 16913/CT-TTHT 2017 mở tài khoản tiền vay Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 16913/CT-TTHT 2017 mở tài khoản tiền vay Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu16913/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành11/04/2017
        Ngày hiệu lực11/04/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 16913/CT-TTHT 2017 mở tài khoản tiền vay Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Công văn 16913/CT-TTHT 2017 mở tài khoản tiền vay Hà Nội

           • 11/04/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/04/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực