Công văn 173/TCHQ-TXNK

Công văn 173/TCHQ-TXNK năm 2019 về trả Đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa mặt hàng Dao cắt kim loại để gia công làm nắp lon thiếc hộp; đựng sữa do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 173/TCHQ-TXNK 2019 trả Đơn đề nghị xác định trước mã số mặt hàng Dao cắt kim loại


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 173/TCHQ-TXNK
V/v trả Đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk.
(S 10 đường Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được Đơn đề nghị xác định trước mã số số 6880/CV.CTSPMH/18 ngày 27/12/2018 của Công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk (Công ty) cho mặt hàng có tên thương mại Dao cắt kim loại để gia công làm nắp lon thiếc hộp; đựng sữa. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì hồ sơ xác định trước mã số gồm:

a) Đơn đề nghị xác định trước mã số theo mẫu s 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này;

b) Tài liệu kỹ thuật do tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số hàng hóa cung cấp (bản phân tích thành phần, catalogue, hình ảnh hàng hóa): 01 bản chụp;

c) Mu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu (nếu có).

Căn cứ Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan:

“2. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan:

a) Nộp đủ hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan đến Tổng cục Hải quan trong thời hạn ít nhất 60 ngày trước khi xuất khẩu, nhập khẩu lô hàng;...”

Đối chiếu với các quy định nêu trên, Đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa của Công ty chưa điền đầy đủ và đúng các thông tin liên quan đến hàng hóa đề nghị xác định trước mã số để làm cơ sở ban hành thông báo xác định trước. Ví dụ: Đơn đề nghị xác định trước không mô tả đúng, đầy đủ tại điểm 10 (thành phần, cấu tạo, công thức hóa học), điểm 11 (chi tiết cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng), điểm 14 (quy trình sản xuất), không có tài liệu kỹ thuật, điểm 16 (mục b: thời gian dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa)...

Do đó, Tổng cục Hải quan gửi trả Đơn đề nghị xác định trước mã số để Công ty hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);
- Lưu: VT, TXNK-PL (3
b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

Thuộc tính Công văn 173/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu173/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/01/2019
Ngày hiệu lực07/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 tháng trước
(25/01/2019)

Lược đồ Công văn 173/TCHQ-TXNK 2019 trả Đơn đề nghị xác định trước mã số mặt hàng Dao cắt kim loại


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 173/TCHQ-TXNK 2019 trả Đơn đề nghị xác định trước mã số mặt hàng Dao cắt kim loại
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu173/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýTrịnh Mạc Linh
        Ngày ban hành07/01/2019
        Ngày hiệu lực07/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 tháng trước
        (25/01/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 173/TCHQ-TXNK 2019 trả Đơn đề nghị xác định trước mã số mặt hàng Dao cắt kim loại

            Lịch sử hiệu lực Công văn 173/TCHQ-TXNK 2019 trả Đơn đề nghị xác định trước mã số mặt hàng Dao cắt kim loại

            • 07/01/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/01/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực