Công văn 178/TCHQ-TXNK

Công văn 178/TCHQ-TXNK năm 2019 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số mặt hàng “Đầu cáp kết nối tín hiệu vào/ra" do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 178/TCHQ-TXNK 2019 trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 178/TCHQ-TXNK
V/v trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2019

 

nh gửi: Công ty TNHH MISUMI Việt Nam.
(Lô 15, Đưng TS11, KCN Tiên Sơn, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh)

Tổng cục Hải quan nhận được Đơn đề nghị xác định trước mã số 131118-1/MSM không đề ngày của Công ty TNHH MISUMI Việt Nam cho mặt hàng “Đầu cáp kết nối tín hiệu vào/ra". Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 3 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, có hiệu lực từ 05/6/2018;

“1. Hồ sơ, mẫu hàng hóa xác định trước mã số

a) Đơn đề nghị xác định trước mã số theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này;

b) Tài liệu kỹ thuật do tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số hàng hóa cung cấp (bản phân tích thành phần, catalogue, hình ảnh hàng hóa): 01 bản chụp;

c) Mu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu (nếu có)”.

Hồ sơ xác định trước mã số của Công ty không đủ điều kiện do mẫu đơn đề nghị xác định trước mã số chưa đúng theo quy định tại Thông tư số 39/2018/TT- BTC. Cụ thể điểm 16 mục C của đơn phải có thông tin có hay không “Trường hợp đang chờ kết quả xử lý của cơ quan quản lý nhà nước theo quy định tại tiết b điểm 5 Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC” và “Thời gian dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa”. Ngoài ra đơn đề nghị xác định trước mã số chưa đánh dấu điểm 17, 19, 20, 21 Mục D.

Do đó, Tổng cục Hải quan trả lại hồ sơ xác định trước mã số kèm theo mẫu hàng. Trường hợp Công ty tiếp tục có nhu cầu xác định trước mã số, đề nghị Công ty hoàn thiện hồ sơ theo quy định dẫn trên, trong đó mẫu đơn thực hiện theo mẫu 01/XĐTMS/TXNK tại Phụ lục III thay thế Phụ lục VI Thông tư 38/2015/TT-BTC

(Ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC) và phải được điền và đánh dấu đầy đủ chi tiết tại tất cả các mục.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH MISUMI Việt Nam biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để báo cá
o);
- Lưu: VT, TXNK-PL(Hoàng) (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trịnh Mạc Linh

 

Thuộc tính Công văn 178/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu178/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/01/2019
Ngày hiệu lực07/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 tháng trước
(25/01/2019)

Lược đồ Công văn 178/TCHQ-TXNK 2019 trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 178/TCHQ-TXNK 2019 trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu178/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýTrịnh Mạc Linh
        Ngày ban hành07/01/2019
        Ngày hiệu lực07/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 tháng trước
        (25/01/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 178/TCHQ-TXNK 2019 trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số

           Lịch sử hiệu lực Công văn 178/TCHQ-TXNK 2019 trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số

           • 07/01/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/01/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực