Công văn 18/TTg-NN

Công văn 18/TTg-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 18/TTg-NN 2019 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa thực hiện Dự án địa bàn Bắc Giang


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/TTg-NN
V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tnh Bắc Giang.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 6653/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 05 tháng 12 năm 2018 và 6869/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 17 tháng 12 năm 2018 về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý y ban nhân dân tỉnh Bắc Giang quyết định chuyển mục đích sử dụng 157,2 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp như ý kiến thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn nêu trên.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu tại mục 1 theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu tại công văn trên.

3. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi và hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu tại mục 1 theo đúng quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Bộ Công Thương;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, TGĐ Cổng TTĐT, Vụ CN;
- Lưu: VT, NN (3) THUY

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Trịnh Đình Dũng

 

Thuộc tính Công văn 18/TTg-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu18/TTg-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/01/2019
Ngày hiệu lực07/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 tháng trước
(19/01/2019)

Lược đồ Công văn 18/TTg-NN 2019 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa thực hiện Dự án địa bàn Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 18/TTg-NN 2019 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa thực hiện Dự án địa bàn Bắc Giang
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu18/TTg-NN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýTrịnh Đình Dũng
        Ngày ban hành07/01/2019
        Ngày hiệu lực07/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 tháng trước
        (19/01/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 18/TTg-NN 2019 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa thực hiện Dự án địa bàn Bắc Giang

             Lịch sử hiệu lực Công văn 18/TTg-NN 2019 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa thực hiện Dự án địa bàn Bắc Giang

             • 07/01/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 07/01/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực