Công văn 182/QLCL-KN

Công văn 182/QLCL-KN xây dựng dự toán hoạt động tăng cường năng lực kiểm nghiệm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2014 do Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 182/QLCL-KN năm 2014 xây dựng dự toán kiểm nghiệm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 182/QLCL-KN
V/v xây dựng dự toán hoạt động tăng cường năng lực kiểm nghiệm CLVSATTP năm 2014

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1-6;
- Trung tâm KNKC và tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản.

 

Thực hiện Quyết định số 42/QĐ-BNN-TC ngày 13/01/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 (đợt 1) cho Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản từ Dự án tăng cường năng lực hệ thống kiểm nghiệm chất lượng VSATTP thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia ATTP; để xây dựng kế hoạch và dự toán chi tiết các hoạt động tăng cường năng lực hệ thống kiểm nghiệm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm đảm bảo chất lượng kết quả kiểm nghiệm, Cục yêu cầu các đơn vị như sau:

Xây dựng kế hoạch và dự toán chi tiết (theo mẫu tại Phụ lục), gửi về Cục trước ngày 14/02/2014, trong đó tập trung vào các nội dung sau:

- Duy trì và mở rộng công nhận ISO/IEC 17025.

- Tham gia thử nghiệm thành thạo quốc tế và tổ chức thử nghiệm thành thạo nội bộ.

- Hiệu chuẩn trang thiết bị kiểm nghiệm.

- Xác nhận giá trị sử dụng bổ sung đối với các phương pháp phân tích đang áp dụng tại các đơn vị có sửa đổi/bổ sung/cải tiến so với các SOP chuẩn nội bộ mà Cục đã ban hành.

- Các hoạt động đảm bảo chất lượng kết quả kiểm nghiệm khác (nếu có).

Yêu cầu các đơn vị lưu ý thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PCT Lê Bá Anh (để biết);
- Phòng Tài chính (để p/h);
- Lưu VT, KN.

CỤC TRƯỞNG




Nguyễn Như Tiệp

 

PHỤ LỤC

DỰ TOÁN CHI TIẾT HOẠT ĐỘNG TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG VSATTP NĂM 2014
(Kèm theo công văn số 182/QLCL-KN ngày 12/02/2014 của Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản)

ĐVT: Nghìn đồng

TT

Nội dung

Diễn giải chi phí

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Thời gian thực hiện

Ghi chú
(giải thích rõ các nội dung chi, lý do)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuộc tính Công văn 182/QLCL-KN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu182/QLCL-KN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/02/2014
Ngày hiệu lực12/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 182/QLCL-KN năm 2014 xây dựng dự toán kiểm nghiệm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 182/QLCL-KN năm 2014 xây dựng dự toán kiểm nghiệm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu182/QLCL-KN
        Cơ quan ban hànhCục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
        Người kýNguyễn Như Tiệp
        Ngày ban hành12/02/2014
        Ngày hiệu lực12/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 182/QLCL-KN năm 2014 xây dựng dự toán kiểm nghiệm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm

              Lịch sử hiệu lực Công văn 182/QLCL-KN năm 2014 xây dựng dự toán kiểm nghiệm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm

              • 12/02/2014

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 12/02/2014

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực