Công văn 182/VPCP-NN

Công văn 182/VPCP-NN năm 2019 về Đề án điều tra, đánh giá tổng thể nguồn nước, cảnh báo, dự báo phòng chống khô hạn, xâm nhập mặn ứng phó với biến đổi khí hậu khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 182/VPCP-NN 2019 đánh giá nguồn nước cảnh báo phòng chống khô hạn xâm nhập mặn


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 182/VPCP-NN
V/v Đề án điều tra, đánh giá tổng thể nguồn nước, cảnh báo, dự báo phòng chống khô hạn, xâm nhập mặn ứng phó với biến đổi khí hậu khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và ĐBSCL

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Về đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại các Công văn số 93/TTr-BTNMT ngày 30 tháng 11 năm 2018 và số 6912/BTNMT-KHTC ngày 19 tháng 12 năm 2018 về việc phê duyệt Đề án điều tra, đánh giá tổng thể nguồn nước, cảnh báo, dự báo phòng chống khô hạn, xâm nhập mặn ứng phó với biến đổi khí hậu khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Tài nguyên và Môi trường căn cứ Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc tổ chức xây dựng kế hoạch điều tra cơ bản tài nguyên nước và trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật về tài nguyên nước, pháp luật về quy hoạch và các quy định của pháp luật có liên quan.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- Các Bộ: KHĐT, TC;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: CN, KTTH, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (3 b). THANH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục

 

Thuộc tính Công văn 182/VPCP-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu182/VPCP-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/01/2019
Ngày hiệu lực07/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 tháng trước
(22/01/2019)

Lược đồ Công văn 182/VPCP-NN 2019 đánh giá nguồn nước cảnh báo phòng chống khô hạn xâm nhập mặn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 182/VPCP-NN 2019 đánh giá nguồn nước cảnh báo phòng chống khô hạn xâm nhập mặn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu182/VPCP-NN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành07/01/2019
        Ngày hiệu lực07/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 tháng trước
        (22/01/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 182/VPCP-NN 2019 đánh giá nguồn nước cảnh báo phòng chống khô hạn xâm nhập mặn

              Lịch sử hiệu lực Công văn 182/VPCP-NN 2019 đánh giá nguồn nước cảnh báo phòng chống khô hạn xâm nhập mặn

              • 07/01/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 07/01/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực