Công văn 1906/TTg-ĐMDN

Công văn 1906/TTg-ĐMDN năm 2018 về phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên chuyển thành công ty cổ phần giai đoạn 2018-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1906/TTg-ĐMDN 2018 đơn vị sự nghiệp công lập Phú Yên chuyển thành công ty cổ phần


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1906/TTg-ĐMDN
V/v phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên chuyển thành công ty cổ phần giai đoạn 2018-2020

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên (Tờ trình số: 153/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2018, 62/TTr-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2018, 80/TTr-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2018) và ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 5767/BKHĐT-PTDN ngày 20 tháng 8 năm 2018), Giao thông vận tải (Công văn số 9120/BGTVT-QLDN ngày 17 tháng 8 năm 2018), Tư pháp (Công văn số 3123/BTP-PLDSKT ngày 22 tháng 8 năm 2018), Tài chính (Công văn số 10826/BTC-TCDN ngày 06 tháng 9 năm 2018) về việc phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên chuyển thành công ty cổ phn giai đoạn 2018-2020, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chuyển 2 đơn vị sự nghiệp công lập Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải 78.01S và Bến xe liên tỉnh Phú Yên thành công ty cổ phần, Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần, thực hiện trong giai đoạn 2018-2020.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên chỉ đạo 2 đơn vị sự nghiệp công lập nêu trên thực hiện rà soát, xử lý đất đai và triển khai cổ phần hóa theo đúng quy định tại Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2015 về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2017 về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần và các văn bản pháp luật liên quan, bảo đảm phương án tiếp tục cung cấp dịch vụ với chất lượng tt; trình Thủ tướng Chính phủ phương án chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập nêu trên thành công ty cổ phần.

3. Sau khi cổ phần hóa, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên là cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần (nếu còn vốn nhà nước)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Vương Đình Huệ;
- C
ác Bộ: GTVT, TC, KH&ĐT, TP;
- Bạn Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, CN, NN, PL;

- Lưu: VT, ĐMDN (2b). Hòa

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vương Đình Huệ

 

Thuộc tính Công văn 1906/TTg-ĐMDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1906/TTg-ĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2018
Ngày hiệu lực28/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 tháng trước
(08/01/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1906/TTg-ĐMDN

Lược đồ Công văn 1906/TTg-ĐMDN 2018 đơn vị sự nghiệp công lập Phú Yên chuyển thành công ty cổ phần


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1906/TTg-ĐMDN 2018 đơn vị sự nghiệp công lập Phú Yên chuyển thành công ty cổ phần
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1906/TTg-ĐMDN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVương Đình Huệ
        Ngày ban hành28/12/2018
        Ngày hiệu lực28/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 tháng trước
        (08/01/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1906/TTg-ĐMDN 2018 đơn vị sự nghiệp công lập Phú Yên chuyển thành công ty cổ phần

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1906/TTg-ĐMDN 2018 đơn vị sự nghiệp công lập Phú Yên chuyển thành công ty cổ phần

           • 28/12/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/12/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực