Công văn 1909/BNN-TCTL

Công văn 1909/BNN-TCTL năm 2016 thực hiện Thông tư liên tịch 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT về hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1909/BNN-TCTL thống kê đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra 2016


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1909/BNN-TCTL
V/v: triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT về hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2016

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại quyết định số 1061/QĐ-TTg ngày 01/7/2014 về việc ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan xây dựng và ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra (Thông tư số 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 23/11/2015, có hiệu lực từ ngày 30/12/2015) đã được gửi tới Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN các Bộ, ngành, địa phương và được đăng tải trên website của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai.

Để thực hiện hiệu quả Thông tư liên tịch nêu trên, góp phần nâng cao năng lực trong công tác quản lý thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố và các Bộ, ngành:

1. Chỉ đạo việc tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Thông tư số 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT tới các cấp chính quyền, địa phương, các cơ quan liên quan và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Thông tư đến các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc phạm vi quản lý.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Nông nghiệp và PTNT và Bộ Kế hoạch và Đầu tư để nghiên cứu, giải quyết.

Đề nghị quý cơ quan quan tâm chỉ đạo thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ KH và ĐT;
- Tổng cục Thủy lợi (PCTT_3b);
- Lưu VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

Thuộc tính Công văn 1909/BNN-TCTL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1909/BNN-TCTL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/03/2016
Ngày hiệu lực10/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1909/BNN-TCTL thống kê đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1909/BNN-TCTL thống kê đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1909/BNN-TCTL
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýHoàng Văn Thắng
        Ngày ban hành10/03/2016
        Ngày hiệu lực10/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1909/BNN-TCTL thống kê đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1909/BNN-TCTL thống kê đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra 2016

           • 10/03/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/03/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực