Công văn 1924/TTg-CN

Công văn 1924/TTg-CN năm 2017 về chủ trương lập Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1924/TTg-CN 2017 chủ trương lập Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Dương


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1924/TTg-CN
V/v chủ trương lập Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Dương

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương;
- Bộ Xây dựng.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương (văn bản số 234/BC-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2017), ý kiến của các Bộ: Xây dựng (văn bản số 2781/BXD-QHKT ngày 20 tháng 11 năm 2017), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 9868/BKHĐT-QLQH ngày 30 tháng 11 năm 2017), Giao thông vận tải (văn bản số 13107/BGTVT-KHĐT ngày 21 tháng 11 năm 2017), Quốc phòng (văn bản số 14060/BQP-TM ngày 23 tháng 11 năm 2017), Công Thương (văn bản số 11348/BCT-KH ngày 30 tháng 11 năm 2017), Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 6479/BTNMT-KHTC ngày 30 tháng 11 năm 2017) về chủ trương Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Dương, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý chủ trương việc lập Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Dương như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương và ý kiến của các Bộ: Xây dựng, Giao thông vận tải, Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường tại các văn bản nêu trên.

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan thực hiện việc lập và trình phê duyệt nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Dương theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

- Bộ Xây dựng thực hiện việc thẩm định nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Dương theo quy định pháp luật về xây dựng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: KH&ĐT, CT, GTVT, TN&MT, QP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, QHĐP, NN
;
- Lưu: VT, CN (2b) Nghĩa (17).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1924/TTg-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1924/TTg-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/12/2017
Ngày hiệu lực13/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1924/TTg-CN

Lược đồ Công văn 1924/TTg-CN 2017 chủ trương lập Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1924/TTg-CN 2017 chủ trương lập Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Dương
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1924/TTg-CN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýTrịnh Đình Dũng
        Ngày ban hành13/12/2017
        Ngày hiệu lực13/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1924/TTg-CN 2017 chủ trương lập Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Dương

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1924/TTg-CN 2017 chủ trương lập Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Dương

              • 13/12/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 13/12/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực