Công văn 1939/TCHQ-GSQL

Công văn 1939/TCHQ-GSQL năm 2018 về giấy phép khai thác đá vôi, đôlômit để nung vôi được phép xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1939/TCHQ-GSQL 2018 giấy phép khai thác đá vôi đôlômit để nung vôi được xuất khẩu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1939/TCHQ-GSQL
V/v giấy phép khai thác đá vôi, đôlômit để nung vôi được phép xuất khẩu

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố.

Ngày 27/10/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường có công văn số 5815/BTNMT-ĐCKS gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố hướng dẫn về việc khai thác đá, thu hồi đá vôi, đôlômit để nung vôi xuất khẩu. Về việc này, Tổng cục Hải quan xin trao đổi và thông tin đến UBND các tỉnh, thành phố như sau:

Theo hướng dẫn tại điểm 1 công văn số 5815/BTNMT-ĐCKS nêu trên của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì Giấy phép khai thác đá vôi, đôlômit theo quy định để nung vôi được phép xuất khẩu gồm:

“- Giấy phép khai thác đá vôi, đôlômit do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp để sản xuất vôi công nghiệp.

- Giấy phép khai thác khoáng sản do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp phép khai thác đá vôi, đôlômit tại các khu vực được Bộ Tài nguyên và Môi trường khoanh định và công bố là khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ; Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản.

- Quyết định cho phép khai thác để thu hồi đá vôi, đôlômit trong khu vực khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp phép, sau khi được Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ Tài nguyên và Môi trường chấp thuận.”

Tiếp đó, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường) có công văn số 639/ĐCKS-KS ngày 14/3/2018 gửi Tổng cục Hải quan trong đó có ý kiến đối với việc cấp phép khai thác của UBND cấp tỉnh, cụ thể như sau:

“- Khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường quy định tại khoản 1 Điều 64 Luật Khoáng sản không phải khoanh định khu vực phân tán, nhỏ lẻ trước khi cấp giấy phép thăm dò, khai thác.

- Đối với khoáng sản khác (trong đó có đá vôi, đôlômit sản xuất vôi công nghiệp), Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp phép thăm dò, khai thác sau khi được Bộ Tài nguyên và Môi trường khoanh định và công bố là khu vực có khoáng sản phân tán nhỏ lẻ.

- Văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ áp dụng trong trường hợp khai thác, thu hồi đá vôi, đôlômit để sản xuất vôi công nghiệp tại các mỏ khoáng sản làm VLXD thông thường nằm trong Quy hoạch phát triển công nghiệp vôi đã được Bộ Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 507/QĐ-BXD ngày 27/4/2015.”

Trên cơ sở ý kiến hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu trên, đối với trường hợp đã được UBND tỉnh, thành phố cấp phép khai thác đá vôi, đôlômit thì cơ quan hải quan căn cứ Giấy phép này để giải quyết thủ tục hải quan xuất khẩu vôi, đôlômit nung theo đúng quy định. Đối với các trường hợp UBND tỉnh, thành phố thu hồi Giấy phép khai thác đá vôi, đôlômit, Tổng cục Hải quan đề nghị UBND tỉnh, thành phố kịp thời thông báo cho cơ quan hải quan để biết, xử lý.

Tổng cục Hải quan trao đổi thông tin trên để UBND các tỉnh, thành phố biết, phối hợp thực hiện./.

(gửi kèm công văn số 639/ĐCKS-KS ngày 14/3/2018 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để p/h);
- Bộ Xây dựng;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Thuộc tính Công văn 1939/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1939/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/04/2018
Ngày hiệu lực11/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1939/TCHQ-GSQL

Lược đồ Công văn 1939/TCHQ-GSQL 2018 giấy phép khai thác đá vôi đôlômit để nung vôi được xuất khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1939/TCHQ-GSQL 2018 giấy phép khai thác đá vôi đôlômit để nung vôi được xuất khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1939/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýVũ Ngọc Anh
        Ngày ban hành11/04/2018
        Ngày hiệu lực11/04/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1939/TCHQ-GSQL 2018 giấy phép khai thác đá vôi đôlômit để nung vôi được xuất khẩu

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1939/TCHQ-GSQL 2018 giấy phép khai thác đá vôi đôlômit để nung vôi được xuất khẩu

           • 11/04/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/04/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực