Công văn 1949/VPCP-V.I

Công văn 1949/VPCP-V.I năm 2018 về thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội về giám sát thi hành án hành chính do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1949/VPCP-V.I 2018 thực hiện Nghị quyết về giám sát thi hành án hành chính


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1949/VPCP-V.I
V/v thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội về giám sát thi hành án hành chính.

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ủy ban Tư pháp của Quốc hội ban hành Nghị quyết số 1051/NQ-UBTP14 ngày 10 tháng 01 năm 2018 thành lập Đoàn giám sát việc chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính trong giải quyết các vụ án hành chính, thi hành các bản án, quyết định hành chính đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Ủy ban nhân dân (sao gửi kèm theo). Đtriển khai thực hiện nghị quyết của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp xây dựng báo cáo theo đề cương, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ ký báo cáo của Chính phủ gửi Đoàn giám sát; thay mặt Chính phủ làm việc với Đoàn giám sát và thực hiện các yêu cầu khác có liên quan đến cuộc giám sát.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng báo cáo theo nội dung yêu cầu của phụ lục số 7 của Kế hoạch giám sát số 1052/KH-UBTP14 ngày 10 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội và hướng dẫn của Bộ Tư pháp; báo cáo gửi Bộ Tư pháp trước ngày 15 tháng 4 năm 2018 để tổng hợp xây dựng báo cáo của Chính phủ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nơi Đoàn giám sát đến làm việc trực tiếp chuẩn bị báo cáo, tài liệu, cử đại diện lãnh đạo tham gia làm việc theo yêu cầu của Đoàn giám sát.

3. Văn phòng Chính phủ cử đại diện lãnh đạo cấp Vụ tham gia Đoàn giám sát.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg và PTTg Trương Hòa Bình;
- Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Duy Hưng, các Vụ: TH, QHĐP, PL, TCCB, C
ng TTĐT;
- Lưu: VT, V.I(3). TS

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Duy Hưng

 

 

Thuộc tính Công văn 1949/VPCP-V.I

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1949/VPCP-V.I
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/03/2018
Ngày hiệu lực01/03/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1949/VPCP-V.I 2018 thực hiện Nghị quyết về giám sát thi hành án hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1949/VPCP-V.I 2018 thực hiện Nghị quyết về giám sát thi hành án hành chính
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1949/VPCP-V.I
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Duy Hưng
        Ngày ban hành01/03/2018
        Ngày hiệu lực01/03/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1949/VPCP-V.I 2018 thực hiện Nghị quyết về giám sát thi hành án hành chính

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1949/VPCP-V.I 2018 thực hiện Nghị quyết về giám sát thi hành án hành chính

              • 01/03/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 01/03/2018

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực