Công văn 1965/QLCL-TTPC

Công văn 1965/QLCL-TTPC năm 2013 triển khai Thông tư 34/2013/TT-BNNPTNT do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1965/QLCL-TTPC năm 2013 triển khai Thông tư 34/2013/TT-BNNPTNT


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1965/QLCL-TTPC
V/v triển khai Thông tư 34/2013/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2013

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 

Ngày 17/7/2013, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản có Văn bản số 1210/QLCL-TTPC V/v triển khai thực hiện Thông tư 34/2013/TT-BNNPTNT trong đó có hướng dẫn các chi cục thực hiện một số nội dung quy định trong thông tư như: Tên gọi Bộ phận tham mưu, tiêu chuẩn của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành, trình tự, thủ tục cấp thẻ và trang, sắc phục, phù hiệu công chức thanh tra chuyên ngành.

Để công tác thanh tra chuyên ngành hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và thống kê được số công chức được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành của các chi cục được đề nghị cấp thẻ công chức thanh tra chuyên ngành, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đề nghị các chi cục:

1. Tổng hợp danh sách và lập hồ sơ các công chức được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành gửi về Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị cấp thẻ công chức thanh tra chuyên ngành theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 34/2013/TT-BNNPTNT.

2. Chủ động mua sắm trang phục và phù hiệu cho công chức được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành theo quy định tại các Điều 9, Điều 10, Điều 11 và Điều 16 Thông tư số 34/2013/TT-BNNPTNT.

3. Gửi danh sách các công chức được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành của chi cục đề nghị Bộ trưởng cấp thẻ về Cục để tổng hợp lực lượng công chức thanh tra chuyên ngành tại địa phương.

4. Mọi vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư số 34/2013/TT-BNNPTNT báo cáo Cục để kịp thời có biện pháp giải quyết.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thanh tra Bộ (để báo cáo);
- Các PCT (để biết);
- Lưu: VT, TTPC.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Như Tiệp

 

Thuộc tính Công văn 1965/QLCL-TTPC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1965/QLCL-TTPC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/10/2013
Ngày hiệu lực25/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1965/QLCL-TTPC năm 2013 triển khai Thông tư 34/2013/TT-BNNPTNT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1965/QLCL-TTPC năm 2013 triển khai Thông tư 34/2013/TT-BNNPTNT
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1965/QLCL-TTPC
        Cơ quan ban hànhCục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
        Người kýNguyễn Như Tiệp
        Ngày ban hành25/10/2013
        Ngày hiệu lực25/10/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1965/QLCL-TTPC năm 2013 triển khai Thông tư 34/2013/TT-BNNPTNT

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1965/QLCL-TTPC năm 2013 triển khai Thông tư 34/2013/TT-BNNPTNT

             • 25/10/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 25/10/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực