Công văn 197/CT-TTHT

Công văn 197/CT-TTHT năm 2019 về thực hiện đặt in hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 197/CT-TTHT 2019 thực hiện đặt in hóa đơn Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 197/CT-TTHT
V/v thực hiện đặt in hóa đơn.

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Vinsun
(Địa chỉ: Tầng 9 tòa nhà Detech Tower II, đường Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP.Hà Nội - Mã số thuế:0108517040)

Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 01/2018/CV-VINSUN ngày 12/12/2018 của Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Vinsun (sau đây gọi là Vinsun) hỏi về việc chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư s 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2014) quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:

+ Tại Điều 6 quy định về tạo hóa đơn tự in như sau:

“Điều 6. Tạo hóa đơn tự in

1. Đối tượng được tạo hóa đơn tự in

a) Các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp được tạo hóa đơn tự in kể từ khi có mã s thuế gồm:

- Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

- Các đơn vị sự nghiệp công lập có sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.

- Doanh nghiệp, Ngân hàng có mức vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng trở lên tính theo số vốn đã thực góp đến thời điểm thông báo phát hành hóa đơn, bao gồm cả Chi nhánh, đơn vị trực thuộc khác tỉnh, thành phố với trụ sở chính có thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT.

b) Doanh nghiệp mới thành lập từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành có vốn điều lệ dưới 15 tỷ đồng là doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ có thực hiện đầu tư mua sm tài sản cố định, máy móc, thiết bị có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên ghi trên hóa đơn mua tài sản cố định, máy móc, thiết b tại thời điểm thông báo phát hành hóa đơn được tự in hóa đơn để sử dụng cho việc bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ nếu có đủ các điều kiện sau:

- Đã được cấp mã số thuế;

- Có doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ;

- Có hệ thống thiết bị (máy tính, máy in, máy tính tiền) đảm bảo cho việc in và lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

- Là đơn vị kế toán theo quy định của Luật Kế toán và có phần mềm tự in hóa đơn đảm bảo định kỳ hàng tháng dữ liệu từ phần mềm tự in hóa đơn phải được chuyển vào sổ kế toán để hạch toán doanh thu và kê khai trên Tờ khai thuế GTGT gửi cơ quan thuế.

- Không bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế hoặc đã bị xử phạt và đã chấp hành xử phạt vi phạm pháp luật về thuế mà tng số tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế dưới năm mươi (50) triệu đồng trong vòng ba trăm sáu mươi lăm (365) ngày tính liên tục từ ngày thông báo phát hành hóa đơn tự in ln đu trở về trước.

- Có văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in...”

+ Tại Điều 8 hướng dẫn đối tượng được tạo hóa đơn đặt in:

“Điều 8. Tạo hóa đơn đặt in

1. Đối tượng được tạo hóa đơn đặt in:

a) Tổ chức kinh doanh mới thành lập thuộc đối tượng được tự in hóa đơn theo hướng dẫn tại Điều 6 Thông tư này nếu không sử dụng hóa đơn tự in thì được tạo hóa đơn đặt in để sử dụng cho các hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

b) Tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp không thuộc đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế hướng dẫn tại Điều 11 và Điều 12 Thông tư này được tạo hóa đơn đặt in đ sử dụng cho các hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Trước khi đặt in hóa đơn lần đầu, tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp phải gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in (Mu số 3.14 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này)...”.

+ Điều 11 hướng dẫn đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Vinsun là doanh nghiệp mới thành lập, đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 6 Thông tư 39/2014/TT-BTC thì thuộc đối tượng tạo hóa đơn tự in. Trường hợp Vinsun không sử dụng hóa đơn tự in thì được tạo hóa đơn đặt in để sử dụng cho các hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo hướng dẫn tại Điều 8 Thông tư 39/2014/TT-BTC .

Trường hợp Vinsun thuộc đối tượng mua hóa đơn theo quy định tại Điều 11 Thông tư 39/2014/TT-BTC thì thực hiện mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng.

Cục thuế TP Hà Nội thông báo để Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Vinsun được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
P. Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Thuộc tính Công văn 197/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu197/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/01/2019
Ngày hiệu lực03/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 tháng trước
(08/01/2019)

Download Công văn 197/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 197/CT-TTHT 2019 thực hiện đặt in hóa đơn Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 197/CT-TTHT 2019 thực hiện đặt in hóa đơn Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu197/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành03/01/2019
        Ngày hiệu lực03/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 tháng trước
        (08/01/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 197/CT-TTHT 2019 thực hiện đặt in hóa đơn Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Công văn 197/CT-TTHT 2019 thực hiện đặt in hóa đơn Hà Nội

           • 03/01/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/01/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực