Công văn 1979/BKHĐT-KTDV

Công văn 1979/BKHĐT-KTDV năm 2018 trả lời kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về cơ chế, chính sách tài chính đặc thù đối với Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng và các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1979/BKHĐT-KTDV 2018 cơ chế tài chính đặc thù Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1979/BKHĐT-KTDV
V/v trả lời kiến nghị của UBND tỉnh Lạng Sơn về cơ chế, chính sách tài chính đặc thù đối với KKTCK Đồng Đăng và các ca khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản số 1864/VPCP-KTTH ngày 27/02/2018 của Văn phòng Chính phủ kèm theo Báo cáo số 34/BC-UBND ngày 09/02/2018 của Ủy ban nhân dân tnh Lạng Sơn về tình hình hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn những ngày đầu năm 2018. Liên quan đến kiến nghị xem xét cơ chế, chính sách tài chính đối với Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn và các cửa khẩu trên địa bàn Lạng Sơn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Về đầu tư phát triển tại Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

Hàng năm Ngân sách Trung ương dành một khoản hỗ trợ có mục tiêu đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu, trong đó Lạng Sơn là một trong những tỉnh nhận được hỗ trợ cao nhất trong các năm qua.

Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2236/TTg-KTTH ngày 08/12/2015, Khu kinh tế ca khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn là một trong các Khu kinh tế cửa khẩu được ưu tiên tập trung đầu tư trong giai đoạn 2016-2020. Theo các Quyết định số 572/QĐ-BKHĐT ngày 20/4/2017 và Quyết định số 1178/QĐ-BKHĐT ngày 29/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020, Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn được giao 370 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu hỗ trợ đầu tư hạ tầng KKT ven biển, KKT cửa khẩu, Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, Khu công nghệ cao, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Do ngân sách Nhà nước còn hạn hẹp nên nguồn vốn này chỉ mang tính chất là nguồn vốn "mồi" dùng để hỗ trợ một phần những cơ sở hạ tầng cơ bản tại các Khu kinh tế cửa khẩu. Với nhu cầu rất lớn của các địa phương, nếu chỉ trông chờ vào nguồn vốn này sẽ không thể đáp ứng được. Vì vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn cần chủ động huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng khu vực cửa khẩu.

2. Về cơ chế, chính sách tài chính đối với Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

Về cơ chế hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu, đề nghị thực hiện theo quy định tại Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế, Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 và các văn bản pháp luật có liên quan khác.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin thông báo để Ủy ban nhân dân Tỉnh biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP;
-
Lưu VT, KTDV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Văn Hiếu

 

Thuộc tính Công văn 1979/BKHĐT-KTDV

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1979/BKHĐT-KTDV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/03/2018
Ngày hiệu lực30/03/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1979/BKHĐT-KTDV

Lược đồ Công văn 1979/BKHĐT-KTDV 2018 cơ chế tài chính đặc thù Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1979/BKHĐT-KTDV 2018 cơ chế tài chính đặc thù Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1979/BKHĐT-KTDV
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýNguyễn Văn Hiếu
        Ngày ban hành30/03/2018
        Ngày hiệu lực30/03/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 1979/BKHĐT-KTDV 2018 cơ chế tài chính đặc thù Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng

         Lịch sử hiệu lực Công văn 1979/BKHĐT-KTDV 2018 cơ chế tài chính đặc thù Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng

         • 30/03/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 30/03/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực