Công văn 1984/TCT-CS

Công văn 1984/TCT-CS năm 2014 sử dụng hóa đơn trong thời gian chuyển trụ sở do Tổng cục thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1984/TCT-CS năm 2014 sử dụng hóa đơn trong thời gian chuyển trụ sở


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1984/TCT-CS
V/v sử dụng hóa đơn

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 10697/CT-QLAC ngày 31/3/2014 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về vướng mắc sử dụng hóa đơn trong thời gian chuyển trụ sở, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 2, Điều 9, Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì:

"Đối với các số hóa đơn đã đặt in nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn tên, địa chỉ trên tờ hóa đơn, khi có sự thay đổi tên, địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức, hộ và cá nhân kinh doanh vẫn có nhu cầu sử dụng hóa đơn đã đặt in thì thực hiện đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng và gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

Trường hợp có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức, hộ, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng hết thì đóng dấu địa chỉ mới lên hóa đơn, gửi bảng kê hóa đơn chưa sử dụng (mẫu số 3.10 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) và thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế nơi chuyển đến. Nếu tổ chức, hộ, cá nhân không có nhu cầu sử dụng số hóa đơn đã phát hành nhưng chưa sử dụng hết thì thực hiện hủy các số hóa đơn chưa sử dụng và thông báo kết quả hủy hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi và thực hiện thông báo phát hành hóa đơn mới với cơ quan thuế nơi chuyển đến."

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Kitvina đang tiến hành thủ tục chuyển trụ sở từ thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Hà Nội, để việc kinh doanh không bị gián đoạn trong thời gian chưa được cấp Giấy chứng nhận đầu tư mới, Công ty đã gửi công văn số 08/2014/CV-KITVINA đến Cục Thuế thành phố Hà Nội đề nghị chấp thuận tiếp tục sử dụng tại Hà Nội số hóa đơn đã phát hành nhưng chưa sử dụng hết theo hướng dẫn tại khoản 2, Điều 9, Thông tư số 64/2013/TT-BTC nêu trên và đóng dấu tên địa chỉ mới lên hóa đơn và xuất hóa đơn cho khách hàng thì được chấp thuận.

Cục Thuế thành phố Hà Nội căn cứ bảng kê hóa đơn chưa sử dụng và thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn mà Công ty TNHH Kitvina đã gửi đến Cục Thuế thành phố Hà Nội để nhập dữ liệu về các hóa đơn thay đổi địa chỉ nêu trên vào Chương trình Quản lý hóa đơn.

Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế được biết.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT: Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (4b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân

 

Thuộc tính Công văn 1984/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1984/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/05/2014
Ngày hiệu lực29/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1984/TCT-CS năm 2014 sử dụng hóa đơn trong thời gian chuyển trụ sở


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1984/TCT-CS năm 2014 sử dụng hóa đơn trong thời gian chuyển trụ sở
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1984/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Hữu Tân
        Ngày ban hành29/05/2014
        Ngày hiệu lực29/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1984/TCT-CS năm 2014 sử dụng hóa đơn trong thời gian chuyển trụ sở

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1984/TCT-CS năm 2014 sử dụng hóa đơn trong thời gian chuyển trụ sở

            • 29/05/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/05/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực