Công văn 1991/CT-TTHT

Công văn 1991/CT-TTHT năm 2018 về hóa đơn, chứng từ đối với khoản khuyến mại bằng tiền do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1991/CT-TTHT 2018 hóa đơn chứng từ khoản khuyến mại bằng tiền Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1991/CT-TTHT
V/v hóa đơn, chứng từ đối với khoản khuyến mại bằng tiền

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP
(Đ/c: Tầng 18&19, Số 229 Tây Sơn, Quận Đống Đa, TP Hà Nội - MST: 0101463614)

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 1145/CV-PLC-TCKT đề ngày 20/12/2017 của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (sau đây gọi là Tổng công ty) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Tiết d Khoản 7 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định như sau:

“7. Các trường hợp khác:

Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế trong các trường hợp sau:

….

d) Các khoản thu hộ không liên quan đến việc bán hàng hóa, dịch vụ của cơ sở kinh doanh.

…".

- Căn cứ Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ.

Căn cứ các quy định trên và theo trình bày tại công văn hỏi của đơn vị, trường hợp Tổng công ty thực hiện chương trình khuyến mại theo đúng quy định của pháp luật về hoạt động xúc tiến thương mại, theo đó, Tổng công ty chi tiền cho người mua hàng tại điểm bán hàng của các Công ty phân phối của Tổng công ty đồng thời chi tiền hỗ trợ cho nhân viên bán hàng thông qua các Công ty phân phối (các Công ty phân phối chi hộ khoản tiền khuyến mại, tiền hỗ trợ nhân viên bán hàng bằng tiền, sau đó, căn cứ hồ sơ quyết toán của các Công ty phân phối để Tổng công ty chi trả lại khoản tiền mà các Công ty phân phối đã chi hộ theo phương thức bù trù công nợ với Tổng công ty) thì khi quyết toán khoản tiền khuyến mại đã chi hộ, các Công ty phân phối chỉ lập chứng từ thu, không phải lập hóa đơn, không phải kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.

Trường hợp Tổng công ty chi tiền cho các nhà phân phối để thực hiện các chương trình khuyến mại theo quy định của pháp luật về hoạt động xúc tiến thương mại cho Tổng công ty (không phải là các khoản chi hộ) thì đề nghị Tổng công ty thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 65157/CT-TTHT ngày 02/10/2017 của Cục Thuế TP Hà Nội.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Tổng công ty được biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT 2;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Thuộc tính Công văn 1991/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1991/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/01/2018
Ngày hiệu lực15/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái

Download Công văn 1991/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 1991/CT-TTHT 2018 hóa đơn chứng từ khoản khuyến mại bằng tiền Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1991/CT-TTHT 2018 hóa đơn chứng từ khoản khuyến mại bằng tiền Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1991/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành15/01/2018
        Ngày hiệu lực15/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1991/CT-TTHT 2018 hóa đơn chứng từ khoản khuyến mại bằng tiền Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1991/CT-TTHT 2018 hóa đơn chứng từ khoản khuyến mại bằng tiền Hà Nội

           • 15/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực