Công văn 1994/TCT-CS

Công văn 1994/TCT-CS năm 2015 về xác định đơn giá thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1994/TCT-CS 2015 xác định đơn giá thuê đất


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1994/TCT-CS
V/v xác định đơn giá thuê đất.

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Cà Mau.

Trả lời Công văn số 175/CT-THNVDT ngày 12/2/2015 của Cục Thuế tỉnh Cà Mau đề nghị hướng dẫn v thời hạn sử dụng đất khi xác định đơn giá thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về vấn đề này, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 3166/VPCP-KTN ngày 07/5/2015 gửi Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Đồng Nai; trong đó giao Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản hướng dẫn về thời hạn quy định tại bảng giá đối với các loại đất để các địa phương thực hiện thống nhất.

Bộ Tài chính đã có Công văn số 4864/BTC-QLCS ngày 14/4/2015 trả lời UBND tỉnh Cà Mau (có gửi Cục Thuế tỉnh Cà Mau để biết), ghi nhận nội dung vướng mắc liên quan đến việc quy định thời hạn của loại đất, giá đất gắn với thời hạn của loại đất tại Bảng giá đất là vướng mắc chung của một số địa phương.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Cà Mau chờ văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính để tổ chức thực hiện thống nhất.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Cà Mau được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, CS (3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH

PHÓ VỤ TRƯỞNG
Ngô Văn Độ

 

Thuộc tính Công văn 1994/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1994/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/05/2015
Ngày hiệu lực22/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1994/TCT-CS 2015 xác định đơn giá thuê đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1994/TCT-CS 2015 xác định đơn giá thuê đất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1994/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNgô Văn Độ
        Ngày ban hành22/05/2015
        Ngày hiệu lực22/05/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1994/TCT-CS 2015 xác định đơn giá thuê đất

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1994/TCT-CS 2015 xác định đơn giá thuê đất

              • 22/05/2015

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 22/05/2015

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực