Công văn 201/GSQL-GQ1

Công văn 201/GSQL-GQ1 năm 2018 về mã loại hình của doanh nghiệp FDI do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 201/GSQL-GQ1 2018 mã loại hình của doanh nghiệp FDI


TNG CC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 201/GSQL-GQ1
V/v mã loại hình của DN FDI

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH CJ Foods Việt Nam.
(Đ/c: Cổng 2, kho đông dược Phúc Hưng, KCN Thanh Oai, Bích Hòa, Thanh Oai, Hà Nội)

Trả lời công văn 003-2018/CJF-GSQL ngày 11/01/2018 của Công ty TNHH CJ Foods Việt Nam (Công ty) vướng mắc về mã loại hình nhập khẩu và các mặt hàng kinh doanh theo Giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về mã loại hình.

Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/4/2015 của Tổng cục Hải quan thì trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện nhập khẩu hàng hóa theo quyền nhập khẩu để bán trực tiếp tại Việt Nam (không qua sản xuất) khai báo mã loại hình nhập khẩu là A41.

2. Về lĩnh vực kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Tại Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì Công ty chỉ được tiến hành các hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo quy định của Giấy chứng nhận đầu tư và các quy định của pháp luật liên quan.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty TNHH CJ Foods Việt Nam được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

 

Thuộc tính Công văn 201/GSQL-GQ1

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu201/GSQL-GQ1
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/01/2018
Ngày hiệu lực22/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 201/GSQL-GQ1

Lược đồ Công văn 201/GSQL-GQ1 2018 mã loại hình của doanh nghiệp FDI


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 201/GSQL-GQ1 2018 mã loại hình của doanh nghiệp FDI
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu201/GSQL-GQ1
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýVũ Lê Quân
        Ngày ban hành22/01/2018
        Ngày hiệu lực22/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 201/GSQL-GQ1 2018 mã loại hình của doanh nghiệp FDI

           Lịch sử hiệu lực Công văn 201/GSQL-GQ1 2018 mã loại hình của doanh nghiệp FDI

           • 22/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực