Công văn 201/YDCT-QLY

Công văn 201/YDCT-QLY năm 2014 về kê đơn thuốc ngoại trú y học cổ truyền tại các cơ sở khám chữa bệnh do Cục quản lý Y, Dược cổ truyền ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 201/YDCT-QLY năm 2014 kê đơn thuốc ngoại trú y học cổ truyền tại các cơ sở khám chữa bệnh


BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
Y DƯỢC CỔ TRUYỀN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 201/YDCT-QLY
V/v: kê đơn thuốc ngoại trú YHCT tại các cơ sở KCB

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Hà Giang

Bộ Y tế (Cục quản lý Y, Dược cổ truyền) nhận được công văn số 787/SYT-NVY ngày 28/8/2014 của Sở Y tế tỉnh Hà Giang về việc kê đơn điều trị ngoại trú thuốc phiến YHCT và phối hợp thuốc trong điều trị, sau khi nghiên cứu Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền có ý kiến như sau:

1. Tại thông tư số 37/2011/TT-BYT ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Bộ Y tế về Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và tổ chức máy của bệnh viện Y học cổ truyền tuyến tỉnh và Thông tư số 01/2014/TT-BYT ngày 10 tháng 1 năm 2014 của Bộ Y tế về Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của Khoa Y, dược cổ truyền trong bệnh viện nhà nước, cả hai Thông tư này đều có chức năng khám, chữa bệnh ngoại trú bằng YHCT và kết hợp YHCT với YHHĐ.

2. Việc kê đơn thuốc, sử dụng thuốc, y học cổ truyền tại tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh (bao gồm cả cơ sở khám, chữa bệnh YHCT) thực hiện theo Thông tư số 23/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 của Bộ Y tế về hướng dẫn sử dụng thuốc trong các cơ sở y tế có giường bệnh. Theo đó, việc chỉ định thuốc cho người bệnh cần đảm bảo các yếu tố sau:

- Phù hợp với chẩn đoán và diễn biến bệnh;

- Phù hợp với tình trạng bệnh lý và cơ địa của người bệnh;

- Phù hợp với hướng dẫn điều trị (nếu có);

- Không lạm dụng thuốc.

Quy định cụ thể về kê đơn, sử dụng thuốc YHCT cũng đã được hướng dẫn tại Quyết định số 26/2008/QĐ-BYT ngày 22/7/2008 của Bộ Y tế về việc ban hành quy trình kỹ thuật y học cổ truyền (Quy trình số 7: Kê đơn thuốc YHCT). Theo đó, khi kê đơn thuốc YHCT ngoài thuốc dùng đường uống, có thể ghi các dạng dùng điều trị bên ngoài như ngâm, rửa, rắc, hoặc xoa...

3. Tại Quyết định số 04/2008/QĐ-BYT ngày 1 tháng 2 năm 2008 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú có ghi tại Điều 2: Quy chế này không áp dụng cho việc kê đơn thuốc trong điều trị nội trú và kê đơn thuốc đông y. Điều này không có nghĩa là thuốc đông y không được kê đơn ngoại trú mà là Thông tư này không đề cập đến thuốc đông y (thuốc đông y thực hiện theo quy định khác).

Căn cứ vào những văn bản trên, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền khẳng định thuốc Y học cổ truyền (thuốc đông y) trong đó có thuốc phiến, được kê đơn điều trị ngoại trú tại các cơ sở khám chữa bệnh và được Bảo hiểm xã hội thanh toán theo quy định hiện hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên (để b/c);
- Lưu: VT, QLY.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 201/YDCT-QLY

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu201/YDCT-QLY
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/09/2014
Ngày hiệu lực08/09/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 201/YDCT-QLY năm 2014 kê đơn thuốc ngoại trú y học cổ truyền tại các cơ sở khám chữa bệnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 201/YDCT-QLY năm 2014 kê đơn thuốc ngoại trú y học cổ truyền tại các cơ sở khám chữa bệnh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu201/YDCT-QLY
        Cơ quan ban hànhDược cổ truyền, Cục Quản lý Y
        Người ký***, Nguyễn Ngọc Tuấn
        Ngày ban hành08/09/2014
        Ngày hiệu lực08/09/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 201/YDCT-QLY năm 2014 kê đơn thuốc ngoại trú y học cổ truyền tại các cơ sở khám chữa bệnh

            Lịch sử hiệu lực Công văn 201/YDCT-QLY năm 2014 kê đơn thuốc ngoại trú y học cổ truyền tại các cơ sở khám chữa bệnh

            • 08/09/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/09/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực