Công văn 202/TCHQ-TXNK

Công văn 202/TCHQ-TXNK năm 2019 trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 202/TCHQ-TXNK 2019 trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 202/TCHQ-TXNK
V/v trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Nắng Son.
(46/35 Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3, TP.H Chí Minh)

Tổng cục Hi quan nhận được các Đơn đề nghị xác định trước mã số số 01, 02, 03, 04, 05, 06/NS-HQ ngày 21/12/2018 của Công ty TNHH Nắng Son (sau đây gọi là Công ty). Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 3 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, có hiệu lực từ 05/6/2018;

“1. Hồ sơ, mẫu hàng hóa xác định trước mã s

a) Đơn đề nghị xác định trước mã s theo mẫu s 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này;

b) Tài liệu kỹ thuật do tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã s hàng hóa cung cấp (bản phân tích thành phần, catalogue, hình ảnh hàng hóa): 01 bản chụp;

c) Mu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu (nếu có)".

Hồ sơ xác định trước mã số của Công ty không đủ điều kiện do các mẫu đơn đề nghị xác định trước mã số chưa đúng theo quy định tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC. Cụ thể: điểm 14 mục C của các đơn công ty không điền đầy đủ thông tin. Tại mục 17: công ty tích ô có catalogued nhưng hồ sơ kèm theo không có.

Do đó, Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty bổ sung thông tin, lập Đơn đề nghị xác định trước mã số và điền đầy đủ các thông tin theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 39/2018/TT-BTC , Công ty lưu ý nộp đủ hồ sơ đề nghị xác định trước mã số đến Tổng cục Hải quan trong thời hạn ít nhất 60 ngày trước khi xuất khẩu, nhập khẩu lô hàng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);
- Lưu: VT, TXNK-PL(Na) (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Đào Thu Hương

 

Thuộc tính Công văn 202/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu202/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/01/2019
Ngày hiệu lực08/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 tháng trước
(14/01/2019)

Download Công văn 202/TCHQ-TXNK

Lược đồ Công văn 202/TCHQ-TXNK 2019 trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 202/TCHQ-TXNK 2019 trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu202/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýĐào Thu Hương
        Ngày ban hành08/01/2019
        Ngày hiệu lực08/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 tháng trước
        (14/01/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 202/TCHQ-TXNK 2019 trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số

            Lịch sử hiệu lực Công văn 202/TCHQ-TXNK 2019 trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số

            • 08/01/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/01/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực