Công văn 206/TCHQ-GSQL

Công văn 206/TCHQ-GSQL năm 2019 về nộp giấy phép trong bộ hồ sơ hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 206/TCHQ-GSQL 2019 nộp giấy phép trong bộ hồ sơ hải quan


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 206/TCHQ-GSQL
V/v nộp giấy phép trong bộ hồ sơ hải quan

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 3144/HQHCM-GSQL ngày 01/11/2018 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh liên quan đến việc nộp giấy phép trong bộ hồ sơ hải quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu là thuốc, nguyên liệu làm thuốc chưa có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam, trừ dược liệu theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 92 Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ, yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thực hiện như sau:

Trường hợp Giấy phép được cấp bản chính dưới dạng giấy và được sử dụng cho một lần nhập khẩu khi làm thủ tục hải quan nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp bản chụp giấy phép nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc trong bộ hồ sơ hải quan và xuất trình bản chính để đối chiếu, công chức hải quan nơi đăng ký tờ khai thực hiện ghi nhận: “Doanh nghiệp đã nhập khẩu hết số lượng ghi trên giấy phép thuộc tờ khai s... ” trên Giấy phép bản chính và ký tên, đóng du công chức trên nội dung ghi nhận.

Trường hợp Giấy phép được cấp bản chính dưới dạng giấy và được sử dụng cho nhiều lần nhập khẩu, công chức hải quan nơi đăng ký tờ khai nhập khẩu lần đầu căn cứ giấy phép bản chính dưới dạng giấy do người khai hải quan nộp để thực hiện thủ tục theo dõi trừ lùi theo quy định tại Điều 28 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 17 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y tế (để biết);
- Cục HQ các tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

 

Thuộc tính Công văn 206/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu206/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/01/2019
Ngày hiệu lực08/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 tháng trước
(14/01/2019)

Download Công văn 206/TCHQ-GSQL

Lược đồ Công văn 206/TCHQ-GSQL 2019 nộp giấy phép trong bộ hồ sơ hải quan


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 206/TCHQ-GSQL 2019 nộp giấy phép trong bộ hồ sơ hải quan
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu206/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýMai Xuân Thành
        Ngày ban hành08/01/2019
        Ngày hiệu lực08/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 tháng trước
        (14/01/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 206/TCHQ-GSQL 2019 nộp giấy phép trong bộ hồ sơ hải quan

           Lịch sử hiệu lực Công văn 206/TCHQ-GSQL 2019 nộp giấy phép trong bộ hồ sơ hải quan

           • 08/01/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/01/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực