Công văn 2104/BHXH-CST

Công văn 2104/BHXH-CST năm 2017 về rà soát và trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động thông qua tổ chức dịch vụ Bưu chính do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2104/BHXH-CST 2017 trả sổ bảo hiểm xã hội qua dịch vụ Bưu chính Hồ Chí Minh


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2104/BHXH-CST
V/v rà soát và trả sổ BHXH cho người lao động thông qua tổ chức dịch vụ Bưu chính

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn Thành phố.

Căn cứ công văn số 4027/BHXH-ST ngày 14/10/2016 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc hướng dẫn rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động; Công văn số 1976/BHXH-ST ngày 24/5/2017 của BHXH Việt Nam về việc chuyển phát nhận hồ sơ, trả sổ BHXH qua dịch vụ Bưu điện.

Trong quá trình thực hiện việc rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động đã phát sinh một số vướng mắc, để tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị sử dụng lao động (sau đây gọi tắt là đơn vị), người lao động và bàn giao sổ BHXH tận tay cho người lao động thông qua dịch vụ Bưu điện, BHXH thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn, như sau:

1. Sau khi đơn vị, người lao động rà soát, đối chiếu thông tin đóng BHXH, BHTN nộp sổ BHXH của người lao động đang tham gia (bao gồm sổ BHXH mẫu cũ, sổ BHXH mẫu mới có tờ rời kèm theo), kèm danh sách người lao động nộp sổ theo đợt phát sinh (đồng thời chuyển file dữ liệu cho cơ quan BHXH) theo phiếu giao nhận hồ sơ 626 cho cơ quan BHXH thông qua dịch vụ Bưu điện.

Lưu ý:

- Trường hợp thông tin đóng BHXH của người lao động trên Mu s 03 do cơ quan BHXH cung cấp chưa khp đúng thì đơn vị lập hồ sơ điều chỉnh, bổ sung trước khi nộp hồ sơ rà soát s.

- Đ thuận lợi cho cơ quan BHXH trong việc kiểm tra, rà soát sổ khi đơn vị chuyển s BHXH đề nghị sắp xếp, tách riêng từng loại: s BHXH mu cũ, s BHXH mẫu mới có tờ rời kèm theo (không gộp chung các loại s với nhau).

- Trường hợp người lao động đang tham gia chỉ có tờ bìa được cấp sổ BHXH tại đơn vị thì cơ quan BHXH sẽ chủ động cấp lại tờ bìa và tờ rời s đã được rà soát chuyển Bưu điện để trả s BHXH cho người lao động (đơn vị không cần nộp tờ bìa s BHXH theo phiếu giao nhận hồ sơ 626). Trường hợp nếu thiếu người lao động chưa được in sổ thì đơn vị lập danh sách đề nghị cấp bổ sung nộp theo phiếu giao nhận hồ sơ 626.

2. Trường hợp đang nộp hồ sơ rà soát sổ BHXH nếu có phát sinh người lao động nghỉ việc thì đơn vị lập phiếu giao nhận hồ sơ 627 nộp cho cơ quan BHXH để xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN của người lao động.

3. Cơ quan BHXH thực hiện rà soát, cập nhật dữ liệu để cấp lại sổ BHXH, in tờ rời quá trình đóng BHXH, BHTN đến tháng đơn vị đã đóng đủ tiền của năm trước, in Danh sách giao nhận sổ BHXH (Mu số 01) và Phiếu đối chiếu quá trình đóng BHXH (Mu số 03) đã hoàn chỉnh dữ liệu chuyển cho dịch vụ Bưu điện. Bưu điện đến trực tiếp tại đơn vị để trả sổ BHXH cho người lao động. Đồng thời hướng dẫn người lao động và đơn vị ký xác nhận, đóng dấu vào Mu số 01 và Mu số 03.

- Danh sách giao nhận sổ BHXH (Mu số 01) in họ tên theo thứ tự ABC để tiện cho Bưu điện trả sổ.

4. Đối với hồ sơ rà soát sổ BHXH (phiếu giao nhận hồ sơ 320) đơn vị nộp trước ngày 09/10/2017 nếu cơ quan BHXH đã rà soát và in cấp lại số theo các văn bản đã hướng dẫn trước đây thì đơn vị tự trả sổ BHXH cho người lao động.

- Đối với hồ sơ rà soát sổ BHXH được cơ quan BHXH thực hiện theo hướng dẫn tại Mục 3 của văn bản này thì Bưu điện phối hợp với đơn vị trả số BHXH cho người lao động.

5. Kể tngày 09/10/2017, Bưu điện Tp.Hồ Chí Minh, Bưu điện các quận, huyện sẽ đến các đơn vị trên địa bàn để nhận sổ BHXH chuyển giao cho cơ quan BHXH Tp.Hồ Chí Minh, BHXH các quận, huyện (gọi tắt là cơ quan BHXH), đồng thời thực hiện việc chuyển trả sổ BHXH đã được cơ quan BHXH hoàn thiện đến các đơn vị và phối hợp với đơn vị trả sổ BHXH cho người lao động. Trưng hợp người lao động làm việc ở các tỉnh/thành phố khác thì đơn vị cung cấp địa chỉ nơi làm việc hoặc nơi người lao động cư trú để Bưu điện liên hệ với người lao động trả sổ.

Văn bản này có hiệu lực từ ngày ký, các văn bản hướng dẫn trước đây trái với văn bản này đều bị bãi bỏ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc BHXHTP (để b/c);
- Các phòng nghiệp vụ
(để thực hiện);
- BHXH quận, huyện
(để thực hiện);
- Bưu điện Tp.HCM (để phối hợp);
- Đăng tải trên Website BHXH TP;
- Lưu: VT, CST(Trung).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Thu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2104/BHXH-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2104/BHXH-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/10/2017
Ngày hiệu lực06/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2104/BHXH-CST

Lược đồ Công văn 2104/BHXH-CST 2017 trả sổ bảo hiểm xã hội qua dịch vụ Bưu chính Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2104/BHXH-CST 2017 trả sổ bảo hiểm xã hội qua dịch vụ Bưu chính Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2104/BHXH-CST
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thị Thu
        Ngày ban hành06/10/2017
        Ngày hiệu lực06/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2104/BHXH-CST 2017 trả sổ bảo hiểm xã hội qua dịch vụ Bưu chính Hồ Chí Minh

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2104/BHXH-CST 2017 trả sổ bảo hiểm xã hội qua dịch vụ Bưu chính Hồ Chí Minh

            • 06/10/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/10/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực