Công văn 2189/BGDĐT-KHCNMT

Công văn 2189/BGDĐT-KHCNMT về việc Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2189/BGDĐT-KHCNMT Tổ chức hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển hải đảo Việt Nam 2015


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2189/BGDĐT-KHCNMT
V/v: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2015

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp và các viện nghiên cứu trực thuộc Bộ.

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường được Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và các địa phương ven biển tổ chức Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam để hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (ngày 05/6) và Ngày Đại dương thế giới (08/6) hằng năm theo quy định tại Nghị định số 25/2009/NĐ-CP ngày 06/3/2009 của Chính phủ và Công văn số 950/TTg-KTN ngày 12/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Đây là sự kiện quan trọng không chỉ có ý nghĩa sâu sắc mang tầm quốc gia mà còn có ý nghĩa cả về phương diện quốc tế.

Năm nay, chủ đề của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam được Bộ Tài nguyên và Môi trường lựa chọn đó là “Đại dương xanh, Hành tinh xanh”. Bên cạnh đó, mạng lưới đại dương toàn cầu phát động chủ đề năm 2015-2016 của Ngày Đại dương thế giới là “Healthy oceans, healthy planet” (Đại dương khỏe mạnh, hành tinh lành mạnh). Đại dương là sự sống, là sức khỏe của con người.

Thực hiện hướng dẫn tại Công văn số 1317/BTNMT-TCBHĐVN ngày 15 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp và các viện nghiên cứu trực thuộc (sau đây gọi tắt là các đơn vị) tổ chức các hoạt động hưởng ứng sự kiện trên.

Để thiết thực hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị căn cứ vào tình hình cụ thể của đơn vị mình thực hiện tốt một số công việc, cụ thể như sau:

1. Quán triệt và thực hiện triệt để Quyết định số 373/2010/QĐ-TTg ngày 23 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam” và Quyết định số 4175/QĐ-BGDĐT ngày 19 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác giáo dục về tài nguyên và môi trường biển hải đảo vào chương trình giáo dục các cấp học và trình độ đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2010-2020”.

2. Tuyên truyền, phổ biến, vận động, giáo dục cán bộ, giảng viên, giáo viên, sinh viên và học sinh nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của biển, hải đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc cũng như tôn vinh những giá trị của đại dương đối với sự sống của nhân loại và tính cấp thiết của việc bảo vệ đại dương; Nâng cao ý thức của việc khai thác bền vững và bảo vệ tài nguyên môi trường biển, hải đảo, ý thức dân tộc đối với việc bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển trong xu thế hội nhập hiện nay; Quảng bá thành tựu, thành quả cùng những kinh nghiệm từ phát triển kinh tế biển, hải đảo của các địa phương trong nước.

3. Đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục, tuyên truyền về tài nguyên, môi trường biển, hải đảo, giáo dục chủ quyền biển, đảo của nước ta đến tận học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên, cán bộ; Lồng ghép các nội dung giáo dục tuyên truyền vào chương trình giáo dục các cấp học, các trình độ đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân.

4. Tăng cường các hoạt động giáo dục bảo vệ hệ sinh thái biển thông qua việc tích hợp/lồng ghép các kiến thức về môi trường biển đối với con người, nguyên nhân làm suy thoái biển và những việc cần làm để bảo vệ môi trường biển vào nội dung các môn học của các cấp học, các trình độ đào tạo thông quan việc xây dựng và thực hiện Đề án tăng cường công tác giáo dục về tài nguyên biển, hải đảo vào các cấp học và các trình độ đào tạo trong hệ thống quốc dân giai đoạn 2010-2015.

5. Tổ chức chiến dịch ra quân tại các đơn vị ven biển như: làm sạch bãi biển và các khu sinh thái biển, các hoạt động thể thao dưới nước hoặc trên bờ biển; Thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ, đồng bào đang sinh sống tại các bãi ngang và hải đảo có nhiều khó khăn.

6. Tổ chức mít tinh và các hoạt động cụ thể, thiết thực kỷ niệm Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới 8 tháng 6 như mít tinh, hội thảo, hội nghị, các cuộc thi, triển lãm, tọa đàm, treo biểu tượng, pano, áp phích, tranh cổ động, in tờ gấp... và các hoạt động tuyên truyền khác về chủ đề này tại đơn vị mình.

7. Lựa chọn và khen thưởng các cá nhân, tập thể tiêu biểu, điển hình của đơn vị có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ tài nguyên và môi trường biển, hải đảo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị triển khai với sự phối hợp chặt chẽ với ngành Tài nguyên và Môi trường nhằm thực hiện có hiệu quả việc hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2015 và báo cáo kết quả triển khai về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/06/2015 theo địa chỉ sau: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội. Email: nkdung@moet.edu.vn, vukhcns@moet.edu.vn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, KHCNMT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga

 

Thuộc tính Công văn 2189/BGDĐT-KHCNMT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2189/BGDĐT-KHCNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/05/2015
Ngày hiệu lực11/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2189/BGDĐT-KHCNMT Tổ chức hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển hải đảo Việt Nam 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2189/BGDĐT-KHCNMT Tổ chức hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển hải đảo Việt Nam 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2189/BGDĐT-KHCNMT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýBùi Văn Ga
        Ngày ban hành11/05/2015
        Ngày hiệu lực11/05/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2189/BGDĐT-KHCNMT Tổ chức hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển hải đảo Việt Nam 2015

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2189/BGDĐT-KHCNMT Tổ chức hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển hải đảo Việt Nam 2015

           • 11/05/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/05/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực