Công văn 2233/VPCP-NN

Công văn 2233/VPCP-NN năm 2019 về cấp các giấy phép cho dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2233/VPCP-NN 2019 cấp các giấy phép cho dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2233/VPCP-NN
V/v cấp các giấy phép cho dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2019

 

Kính gửi: Đồng chí Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tập đoàn SCG có thư đề ngày 13 tháng 02 năm 2019 về việc chào xã giao và báo cáo tình hình triển khai dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam (“LSP”). Về việc này, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Đồng chí Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương nghiên cứu, xem xét quyết định theo thẩm quyền việc cấp các giấy phép như nêu tại Thư đề ngày 13 tháng 02 năm 2019 của Tập đoàn SCG (gửi kèm theo) kịp thời không để làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai Dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam; chủ động thông tin cho Tập đoàn về quá trình, kết quả cấp phép. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trong tháng 3 năm 2019.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Đồng chí Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Các Vụ: CN, QHQT, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (02), VLA

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ
CHỦ NHIỆM
Nguyễn
Cao Lục

 

Thuộc tính Công văn 2233/VPCP-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2233/VPCP-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/03/2019
Ngày hiệu lực21/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 tháng trước
(07/04/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2233/VPCP-NN 2019 cấp các giấy phép cho dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2233/VPCP-NN 2019 cấp các giấy phép cho dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2233/VPCP-NN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành21/03/2019
        Ngày hiệu lực21/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 tháng trước
        (07/04/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2233/VPCP-NN 2019 cấp các giấy phép cho dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2233/VPCP-NN 2019 cấp các giấy phép cho dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam

              • 21/03/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 21/03/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực