Công văn 2241/BGDĐT-CSVCTBTH

Công văn 2241/BGDĐT-CSVCTBTH năm 2015 về triển khai Hệ thống thông tin phục vụ công tác giám sát và đánh giá đầu tư các dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2241/BGDĐT-CSVCTBTH 2015 triển khai giám sát đánh giá đầu tư dự án sử dụng vốn Nhà nước


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2241/BGDĐT-CSVCTBTH
V/v triển khai Hệ thống thông tin phục vụ công tác giám sát và đánh giá đầu tư các dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Các Ban Quản lý dự án xây dựng cơ bản thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Thực hiện công văn số 2249/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 20/04/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện triển khai Hệ thống thông tin phục vụ công tác giám sát và đánh giá đầu tư các dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, các Ban Quản lý dự án xây dựng cơ bản (XDCB) thuộc Bộ:

- Cập nhật thông tin về dự án do mình làm chủ đầu tư theo mẫu trong file excel đăng trên mục “Thông báo” tại Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch Đầu tư www.mpi.gov.vn và gửi mail về địa chỉ thư điện tử: cnpm@mpi.gov.vn và địa chỉ cuccsvctbth@moet.edu.vn trước ngày 20/05/2015 để lên kế hoạch triển khai hệ thống.

- Đăng ký nhu cầu đào tạo (theo mẫu đính kèm) gửi về Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em trước ngày 25/05/2015 để được tham gia khóa đào tạo, hướng dẫn sử dụng hệ thống do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức.

Hệ thống sẽ được triển khai thống nhất trên toàn quốc nhằm mục tiêu cập nhật, quản lý, khai thác thông tin về các dự án đầu tư trong kho dữ liệu tập trung tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phù hợp với các nội dung quy định của Luật đầu tư công. Do vậy đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của dữ liệu được cung cấp.

Thông tin chi tiết liên hệ theo số điện thoại 080.48474/080.44758.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Phạm Vũ Luận (để b/c);
- Lưu: VT, CSVCTBTH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạ
m Mạnh Hùng

 

Thuộc tính Công văn 2241/BGDĐT-CSVCTBTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2241/BGDĐT-CSVCTBTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/05/2015
Ngày hiệu lực13/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2241/BGDĐT-CSVCTBTH 2015 triển khai giám sát đánh giá đầu tư dự án sử dụng vốn Nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2241/BGDĐT-CSVCTBTH 2015 triển khai giám sát đánh giá đầu tư dự án sử dụng vốn Nhà nước
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2241/BGDĐT-CSVCTBTH
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýPhạm Mạnh Hùng
        Ngày ban hành13/05/2015
        Ngày hiệu lực13/05/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2241/BGDĐT-CSVCTBTH 2015 triển khai giám sát đánh giá đầu tư dự án sử dụng vốn Nhà nước

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2241/BGDĐT-CSVCTBTH 2015 triển khai giám sát đánh giá đầu tư dự án sử dụng vốn Nhà nước

             • 13/05/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 13/05/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực