Công văn 2260/TCT-CS

Công văn 2260/TCT-CS năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với chuyển đổi loại hình doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2260/TCT-CS 2019 hoàn thuế giá trị gia tăng chuyển đổi loại hình doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2260/TCT-CS
V/v: thuế GTGT

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Phú Yên.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2561/CT-TTHT ngày 28/6/2018 của Cục Thuế tỉnh Phú Yên về hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 13 Luật số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016) quy định Luật thuế GTGT về các trường hợp hoàn thuế.

Căn cứ quy định tại Điều 10 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016) quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều Luật thuế GTGT về các trường hợp hoàn thuế.

Căn cứ các quy định nêu trên và theo nội dung trình bày của Các Thuế tỉnh Phú Yên tại công văn số 2561/CT-TTHT: Trường hợp Công ty TNHH một thành viên (MTV) Hội Trinh thực hiện chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH MTV với mã số thuế, vốn chủ sở hữu và chủ sở hữu không thay đổi, Công ty TNHH MTV Hội Trinh sau khi chuyển đổi kế thừa toàn bộ nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp tư nhân Hội Trinh thì theo đó số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết của doanh nghiệp tư nhân Hội Trinh được Công ty TNHH MTV Hội Trinh kế thừa và tiếp tục chuyển số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ sang khấu trừ kỳ sau nếu đáp ứng các điều kiện về khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Phú Yên được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC, KK&KTT (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

Thuộc tính Công văn 2260/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2260/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/06/2019
Ngày hiệu lực04/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 tháng trước
(26/06/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2260/TCT-CS

Lược đồ Công văn 2260/TCT-CS 2019 hoàn thuế giá trị gia tăng chuyển đổi loại hình doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2260/TCT-CS 2019 hoàn thuế giá trị gia tăng chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2260/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýLưu Đức Huy
        Ngày ban hành04/06/2019
        Ngày hiệu lực04/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 tháng trước
        (26/06/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2260/TCT-CS 2019 hoàn thuế giá trị gia tăng chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2260/TCT-CS 2019 hoàn thuế giá trị gia tăng chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

            • 04/06/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/06/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực