Công văn 2261/LĐTBXH-KHTC

Công văn 2261/LĐTBXH-KHTC năm 2015 về Đề án quy hoạch phát triển trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2261/LĐTBXH-KHTC 2015 phát triển trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ


B LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2261/LĐTBXH-KHTC
V/v Đề án quy hoạch phát triển trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi: Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ

Trả lời Tờ trình số 14/TTr.CĐNKTCN ngày 06/02/2015 của trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ về việc phê duyệt đề án quy hoạch phát triển trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030, trên cơ sở tổng hợp góp ý của Vụ Tổ chức cán bộ và Tổng cục Dạy nghề (kèm theo), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Quy hoạch phát triển trường đã được Bộ phê duyệt tại Quyết định số 1591/QĐ-LĐTBXH ngày 26/11/2009. Vì vậy trường cần đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch theo các nội dung đã được duyệt tại quyết định nêu trên như công tác đào tạo nghề trong 3 năm gần đây (chi tiết theo từng nghề, từng cấp đào tạo, tuyển sinh đầu vào, kết quả đầu ra, có số liệu thống kê cụ thể); cơ cấu, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của trường so với quy mô đào tạo thực tế hiện nay (báo cáo chi tiết từng khoa, phòng, bộ phận); công tác đầu tư phát triển trường theo quy hoạch đã được duyệt. Đồng thời bổ sung nội dung đánh giá chung về tình hình cung ứng và đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, tình hình công tác dạy nghề trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh lân cận để làm rõ sự cần thiết phải quy hoạch phát triển trường.

2. Nội dung quy hoạch phát triển trường:

2.1. Quy mô, ngành nghề đào tạo: Phát triển quy mô, ngành nghề đào tạo cần xây dựng chi tiết đối với từng cấp đào tạo, trong đó nêu cụ thể dự kiến quy mô tuyển sinh đối với từng nghề (mỗi cấp đào tạo có một bảng chi tiết riêng và có một bảng tổng hợp quy mô đào tạo chung).

2.2. Đội ngũ cán bộ, giáo viên: Phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên cần xây dựng quy hoạch chi tiết cho từng nghề đào tạo trên cơ sở dự kiến quy mô tuyển sinh.

2.3. Về tổ chức bộ máy: Một số đề xuất về việc thành lập Trung tâm bồi dưỡng và đánh giá kỹ năng nghề; trung tâm đào tạo, bồi dưỡng lao động xuất khẩu; trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; trung tâm đào tạo kết hợp sản xuất dịch vụ là chưa thuyết phục vì:

- Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề hiện nay không phải là mô hình cụ thể trong cơ cấu tổ chức của trường. Trên thực tế, trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ đã được Tổng cục Dạy nghề cấp giấy chứng nhận trung tâm đánh giá kỹ năng nghề số 16/2013/GCN-ĐGKNN ngày 01/8/2013;

- Hiện nay nhà trường có nhiều tổ chức trực thuộc (các khoa, phòng khoa học và hợp tác quốc tế; phòng thực tập sản xuất dịch vụ; phòng quan hệ doanh nghiệp; trung tâm ô tô công nghệ cao) có chức năng, nhiệm vụ phù hợp để thực hiện việc đào tạo bồi dưỡng lao động xuất khẩu, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, tổ chức các hoạt động dịch vụ theo khả năng của đơn vị. Trường cần xây dựng các giải pháp để phát huy hiệu quả của các tổ chức này thay vì đề xuất thành lập thêm các trung tâm mới với chức năng, nhiệm vụ trùng lặp với các phòng, khoa hiện nay.

2.4. Về đầu tư phát triển trường:

Việc đầu tư phát triển trường đã được Bộ phê duyệt tại Quyết định số 1286/QĐ-LĐTBXH ngày 12/9/2007 và Quyết định số 1115/QĐ-LĐTBXH ngày 15/9/2010. Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện đầu tư phát triển theo quy hoạch đã được duyệt, trường cần tính toán nhu cầu phát triển trong thời gian tới để đề nghị Bộ điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cho phù hợp.

Đối với với việc đầu tư mua sắm trang thiết bị dạy nghề, chương trình giáo trình, trường cần rà soát, đánh giá các trang thiết bị, chương trình giáo trình dạy nghề hiện có để đề xuất mua sắm bổ sung đảm bảo đủ điều kiện đào tạo đạt tiêu chí trường chất lượng cao theo quy định.

Đề nghị Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ thực hiện và báo cáo kết quả về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 10/7/2015 để đủ điều kiện thẩm định, phê duyệt./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Huỳnh Văn Tí (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Phạm Quang Phụng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2261/LĐTBXH-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2261/LĐTBXH-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/06/2015
Ngày hiệu lực15/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2261/LĐTBXH-KHTC 2015 phát triển trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2261/LĐTBXH-KHTC 2015 phát triển trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2261/LĐTBXH-KHTC
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýPhạm Quang Phụng
        Ngày ban hành15/06/2015
        Ngày hiệu lực15/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2261/LĐTBXH-KHTC 2015 phát triển trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2261/LĐTBXH-KHTC 2015 phát triển trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ

           • 15/06/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/06/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực