Công văn 2292/QLCL-VP

Công văn 2292/QLCL-VP kê khai tài sản, thu nhập năm 2014 do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2292/QLCL-VP kê khai tài sản thu nhập 2014 Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THUỶ SẢN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2292/QLCL-VP
V/v kê khai tài sản, thu nhập năm 2014

Hà Nội, ngày 7 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại văn bản số 8602- BNN-TCCB ngày 24/10/2014 v/v kê khai tài sản, thu nhập năm 2014 (văn bản kèm theo);

Căn cứ Thông tư 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập;

Nhằm đảm bảo việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập năm 2014 đúng quy định, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai các công việc sau:

TT

Nội dung công việc

Thời gian

1

Phổ biến, quán triệt thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng, Nghị định 78/2013/NĐ-CP Thông tư 08/2013/TT-TTCP đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động của đơn vị (gọi tắt là CCVC).

Trước ngày 15/11/2014

2

Phê duyệt và công khai danh sách CCVC của đơn vị thuộc đối tượng có nghĩa vụ phải kê khai tài sản nêu tại Phụ lục đính kèm.

(Gửi danh sách kèm quyết định phê duyệt về Cục để theo dõi)

Trước 15/11/2014

3

Triển khai việc kê khai tài sản tại đơn vị

(Mẫu kê khai theo đúng Phụ lục II của Thông tư 08/2013/TT-TTCP; người kê khai phải ký trên từng trang của bản kê khai và người nhận phải ký trang cuối của bản kê khai).

Trước 15/12/2014

4

Công khai bản kê khai tài sản của CCVC.

(Trình tự, thủ tục công khai bản kê khai thực hiện theo Điều 8 Thông tư 08/2013/TT-TTPC. Tùy theo điều kiện cụ thể, Thủ trưởng đơn vị quyết định áp dụng hình thức công khai niêm yết hoặc công bố tại hội nghị).

Từ 15/12/2014- 15/3/2015

(03 tháng)

5

Báo cáo kết quả thực hiện về Cục

(Mẫu báo cáo theo Phụ lục IV của Thông tư 08/2013/TT-TTCP; gửi kèm 01 Bản kê khai của công chức, viên chức có nghĩa vụ kê khai của đơn vị).

Trước 10/3/2015

Trong quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị báo cáo về Cục (qua Văn phòng - đầu mối tổng hợp về kê khai, công khai tài sản, thu nhập của Cục) để được hỗ trợ giải quyết.

Yêu cầu các đơn vị lưu ý thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ TCCB (để b/c);
- Các Phó Cục trưởng;
- Các phòng thuộc Cục (để t/hiện);
- Lưu: VT, VP.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Như Tiệp

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC NGƯỜI CÓ NGHĨA VỤ PHẢI KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP TRONG HỆ THỐNG CỤC

TT

Người có nghĩa vụ phải kê khai tài sản, thu nhập (*)

Căn cứ pháp lý

1

Lãnh đạo Cục

Khoản 2 Điều 1 Thông tư 08/2013/TT-TTPC

2

Lãnh đạo cấp phòng thuộc Cơ quan Cục

3

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục

4

Lãnh đạo cấp phòng thuộc các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục

5

Kế toán trưởng, Kế toán viên Cơ quan Cục và các đơn vị trực thuộc Cục

Khoản 9 Điều 1 Thông tư 08/2013/TT-TTPC

6

Cán bộ làm công tác tổ chức, cán bộ

7

Cán bộ quản trị, những người trực tiếp tham gia mua sắm công (tài sản, thiết bị, vật tư, hóa chất, môi trường,...)

8

Cán bộ làm công tác quản lý chất lượng ATTP nông lâm thủy sản (trừ cán bộ làm việc trực tiếp tại phòng kiểm nghiệm và không trực tiếp tham gia mua sắm công)

9

Công chức được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Cục.

10

Cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của Cơ quan Cục và các đơn vị trực thuộc Cục

11

Thành viên Ban quản lý dự án do Cục là chủ đầu tư

Chú thích: (*) Người có nghĩa vụ phải kê khai tài sản, thu nhập bao gồm công chức, viên chức và người lao động có liên quan.

 

Thuộc tính Công văn 2292/QLCL-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2292/QLCL-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/11/2014
Ngày hiệu lực07/11/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2292/QLCL-VP

Lược đồ Công văn 2292/QLCL-VP kê khai tài sản thu nhập 2014 Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2292/QLCL-VP kê khai tài sản thu nhập 2014 Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2292/QLCL-VP
        Cơ quan ban hànhCục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
        Người kýNguyễn Như Tiệp
        Ngày ban hành07/11/2014
        Ngày hiệu lực07/11/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2292/QLCL-VP kê khai tài sản thu nhập 2014 Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2292/QLCL-VP kê khai tài sản thu nhập 2014 Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

            • 07/11/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/11/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực