Công văn 2368/BYT-BH

Công văn 2368/BYT-BH năm 2015 thực hiện Thông báo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về Báo cáo kiểm toán của Bảo hiểm xã hội năm 2013 do Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2368/BYT-BH 2015 thực hiện kiến nghị Kiểm toán Nhà nước kiểm toán Bảo hiểm xã hội 2013


B Y T
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2368/BYT-BH
V/v thực hiện Thông báo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về Báo cáo kiểm toán của Bảo hiểm xã hội năm 2013

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi:

- Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Giám đốc các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
- Thủ trưởng Y tế các Ngành;

 

Thực hiện Thông báo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại Thông báo số 07/KTNN-TH ngày 12/01/2015 về Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2013 thực hiện tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam và một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Bộ Y tế đã nghiên cứu và tổng hợp một số sai phạm chủ yếu tại các cơ sở khám chữa bệnh được nêu trong Thông báo kết luận kiểm toán như sau:

- Việc kê đơn thuốc, chỉ định về cận lâm sàng, sử dụng dịch vụ kỹ thuật y tế, sử dụng thuốc, vật tư y tế chưa phù hợp với chẩn đoán, không theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế; việc áp giá thanh toán dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (KCB BHYT) chưa đúng quy định.

- Công tác lập hồ sơ, bệnh án thanh toán chi phí KCB BHYT chưa đầy đủ, chưa rõ ràng, khó kiểm tra, kiểm soát; chưa thực hiện đầy đủ công tác thống kê báo cáo;

- Có hiện tượng nhân viên của bệnh viện và người nhà nhân viên đi khám nhiều lần trong năm 2012, 2013.

- Không thực hiện đúng quy định về việc mua thuốc, vật tư y tế theo quy định của Luật đấu thầu; thời gian thực hiện gói thầu kéo dài trên một năm; số lượng thuốc mua lớn hơn kế hoạch đấu thầu được duyệt....

Để thực hiện đúng các quy định hiện hành về chính sách BHYT và khắc phục những sai sót trong công tác quản lý và thanh quyết toán chi phí KCB BHYT, Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ và Thủ trưởng Y tế các Ngành triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Chỉ đạo các cơ sở và bộ phận liên quan tổ chức thực hiện phổ biến, tuyên truyền rộng rãi Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; Chỉ thị số 05/CT-BYT ngày 10/9/2012 của Bộ Y tế về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh sau khi điều chỉnh giá dịch vụ y tế và Chỉ thị số 06/CT-BYT ngày 13/06/2014 của Bộ Y tế về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra phòng chống hành vi gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

2. Chỉ đạo cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chấp hành nghiêm các quy định chuyên môn của Bộ Y tế trong việc chỉ định xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, sử dụng vật tư tiêu hao, sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả; thực hiện nghiêm các quy định hiện hành về chế độ hồ sơ, bệnh án; chế độ thống kê báo cáo; chế độ tài chính kế toán và các quy định về sử dụng hóa đơn, chứng từ trong thanh toán chi phí KCB BHYT..

3. Rà soát và chấn chỉnh công tác đấu thầu thuốc theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật. Thực hiện nghiêm Thông tư số 01/2012/TTLB-BYT-BTC ngày 19/01/2012, Thông tư liên tịch số 36/TTLT-BYT-BTC ngày 11/11/2013 của liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính về Hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế, Thông tư số 31/2014/TT-BYT ngày 26/9/2014 của Bộ Y tế quy định Bảng tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật và đảm bảo không trái với các quy định của Luật Đấu thầu và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác đấu thầu thuốc, quản lý giá thuốc và sử dụng thuốc do Quỹ bảo hiểm y tế chi trả trên địa bàn.

4. Tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện niêm yết công khai Bảng giá thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định, kịp thời giải đáp những thắc mắc của người bệnh liên quan đến giá dịch vụ y tế; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách BHYT để kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các sai sót trong việc tổ chức KCB, thanh toán chi phí KCB BHYT; mỗi cơ sở khám chữa bệnh cần có biện pháp quản lý để chống lạm dụng thuốc, vật tư tiêu hao, xét nghiệm và sử dụng các kỹ thuật dịch vụ y tế không cần thiết trong chẩn đoán và điều trị cho người bệnh. Đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp tiêu cực trong kê đơn, lập hồ sơ bệnh án không để lợi dụng Quỹ BHYT. Đảm bảo việc quản lý, sử dụng Quỹ BHYT đúng mục đích, đúng quy định và hiệu quả.

5. Đối với các tỉnh, thành phố và các cơ sở khám chữa bệnh mà Đoàn Kiểm toán đã làm việc và có kiến nghị, Bộ Y tế đề nghị tổ chức nghiên cứu và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đã nêu trong biên bản làm việc, tổ chức khắc phục các sai sót, vi phạm (nếu có).

Nhận được công văn này đề nghị Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ và Thủ trưởng Y tế các Ngành khẩn trương triển khai, chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Bộ Y tế (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Ủy ban các vấn đề xã hội Quốc Hội;
- Thanh tra Nhà nước;
- Kiểm toán Nhà nước;
- BHXH Việt Nam;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để chỉ đạo);
- Các Vụ, Cục: Thanh tra Bộ;
- Lưu: VT; BH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Lê Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2368/BYT-BH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2368/BYT-BH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/04/2015
Ngày hiệu lực13/04/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcKế toán - Kiểm toán, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2368/BYT-BH 2015 thực hiện kiến nghị Kiểm toán Nhà nước kiểm toán Bảo hiểm xã hội 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2368/BYT-BH 2015 thực hiện kiến nghị Kiểm toán Nhà nước kiểm toán Bảo hiểm xã hội 2013
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2368/BYT-BH
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýPhạm Lê Tuấn
        Ngày ban hành13/04/2015
        Ngày hiệu lực13/04/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcKế toán - Kiểm toán, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2368/BYT-BH 2015 thực hiện kiến nghị Kiểm toán Nhà nước kiểm toán Bảo hiểm xã hội 2013

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2368/BYT-BH 2015 thực hiện kiến nghị Kiểm toán Nhà nước kiểm toán Bảo hiểm xã hội 2013

           • 13/04/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/04/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực