Công văn 2382/TCT-CS

Công văn 2382/TCT-CS năm 2016 giải đáp chính sách tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2382/TCT-CS giải đáp chính sách tiền thuê đất 2016


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2382/TCT-CS
V/v giải đáp chính sách tiền thuê đất.

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Phước.

Trả lời Công văn số 692/CT-THNVDT ngày 19/04/2016 của Cục Thuế tỉnh Bình Phước về vướng mắc chính sách tiền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tin thuê đất, thuê mặt nước:

+ Khoản 1 Điều 7 quy định:

“Điều 7. Xác định tiền thuê đất, thuê mặt nước

1. Tin thuê đt, thuê mặt nước thu một năm bằng diện tích thuê nhân với đơn giá thuê đất, thuê mặt nước.”

+ Khoản 2 Điều 13 quy định:

“Điều 13. Nguyên tc thực hiện miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước

2. Trong trường hợp đất thuê, mặt nước thuê thuộc đi tượng được hưởng cả min và giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước thì chỉ được hưởng miễn tiền thuê đt, thuê mặt nước; trường hợp được hưởng nhiều mức giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước khác nhau thì được hưởng mức giảm cao nhất.”

+ Điều 18 quy định:

“Điều 18. Xác định tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp

1. Trường hợp nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước hàng năm.

Tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp 01 năm

=

Đơn giá thuê đất, thuê mặt nước

x

Diện tích đất thuê, mặt nước thuê

-

Tiền thuê đất, thuê mặt nước được giảm theo quy định tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định này (nếu có)

-

Tiền bồi thường đất, hỗ trợ đất phân bổ cho 01 năm trừ vào tiền thuê đất, thuê mặt nước

a) Trường hợp bình thường”

- Tại Điều 1 Quyết định số 2093/QĐ-TTg ngày 23/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất trong năm 2011 và năm 2012 đối với một số tổ chức kinh tế quy định:

“Điều 1. Giảm 50% tiền thuê đất trong năm 2011 và năm 2012 cho các tổ chức kinh tế đang hoạt động trong các ngành sản xuất (không bao gm các t chức hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ) đang thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm mà trong năm 2011 và năm 2012 phải xác định đơn giá thuê đt theo quy định tại Nghị định s 121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước nếu đáp ứng đ các Điều kiện quy định tại Điều 2 Quyết định này, gồm:

- Tổ chức kinh tế đến thời hạn xác định lại đơn giá thuê đất cho thời kỳ ổn định mới.

- Tổ chức kinh tế hết thời gian được miễn tiền thuê đất mà đến thời hạn phải xác định tiền thuê đất phải nộp.

…”

Theo quy định của pháp luật về đất đai thì các tổ chức kinh tế phải đáp ứng Điều kiện là hết thời gian được miễn tiền thuê đất thì mới được xem xét giảm tin thuê đất theo các Nghị quyết của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường.

Căn cứ quy định nêu trên thì số tiền thuê đất phải nộp trong năm 2010 của đơn vị được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho thuê đt theo hình thức trả tin thuê đất hàng năm để thực hiện dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt xác định bằng (=) đơn giá thuê đất nhân (x) diện tích đất thuê trừ (-) đi tiền thuê đất được giảm theo quy định (nếu có) theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP nêu trên.

Đ nghị Cục Thuế tỉnh Bình Phước căn cứ hồ sơ cụ thể của đơn vị để thực hiện theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Phước được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Phó TCTg Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thị Hà Giang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2382/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2382/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/06/2016
Ngày hiệu lực01/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2382/TCT-CS giải đáp chính sách tiền thuê đất 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2382/TCT-CS giải đáp chính sách tiền thuê đất 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2382/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýHoàng Thị Hà Giang
        Ngày ban hành01/06/2016
        Ngày hiệu lực01/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2382/TCT-CS giải đáp chính sách tiền thuê đất 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2382/TCT-CS giải đáp chính sách tiền thuê đất 2016

           • 01/06/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/06/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực